Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Maja Zając

Kontakt: 

Pokój 515, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
maja [dot] zajac [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Office hours:

Dear Students,

Please be kindly informed that office hours in June 2016/2017 will be held:
5.06 - 16:15-17:15
14.06 - 16:15-17:15 (USOS office hours)

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- reżim prawny morskich obszarów (w szczególności poddanych suwerenności oraz jurysdykcji państwa nadbrzeżnego)

- delimitacja granic morskich (w tym eksplotacja zasobów naturalnych w przypadku braku delimitacji granicy)

- dno morskie jako wspólne dziedzitwo ludzkości

- reżim prawny eksplotacji zasobów naturalnych (żywych) w ramach morza pełnego

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

- "Koncepcja wspólnego dziedzictwa ludzkości w prawie międzynarodowym” [Międzynarodowa konferencja naukowa „System ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe –bariery realizacyjne”, Warszawa, 13-15 kwietnia 2015 r.]

- "Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczaniu morza przez statki” [Seminarium doktoranckie „Unia Europejska w badaniach doktorantów”, Polanica Zdrój, 26-28 kwietnia 2015 r.]

- "Rola Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w sporach powstałych na tle interpretacji i stosowania Konwencji o prawie morza" [Konferencja dyplomatyczno-konsularna. Zawód dyplomata. Vol. 4, Wrocław, 9-10.01.2015 r.]

- "Zarządzanie i konserwacja migrujących zasobów rybnych w rejonie środkowo-wschodniego Pacyfiku – rola Vanuatu" [VII Konferencja Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii "Vanuatu- 34 lata niepodległości", Kraków, 5 grudnia 2014 r.]

- “The legal regime of shipwrecks – private property, state ownership or underwater cultural heritage” [International Law Conference organized by Athens Institute for Education and Research, Athens, 14-18 lipca 2014 r.]

- "Wyjątki od wyłącznej jurysdykcji państwa bandery na morzu pełnym jako przejaw rządów prawa w międzynarodowym porządku prawnym” [Konferencji Naukowej pt. Rządy prawa i europejska kultura prawna, Zieleniec 29-30 maja 2014 r.]

- "Maritime boundary delimitation – treaty based methodology or developed by judicial reasoning?” [International Conference “Precedents in law and their role in legal regulation”, Sankt Petersburg, 16-19 kwietnia 2014 r.]

- "Legalność targeted killings w międzynarodowym porządku prawnym” [referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność. Warszawa, 9-11kwietnia 2014 r.]

- "Prawo międzynarodowe i znikające państwa: studium przypadku na przykładzie Kiribati” [IV Konferencja Naukowa pt.: Kiribati - kraj na Pacyfiku na drodze równoważonego rozwoju, organizowana przez Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Kraków 20 grudnia 2013 r.]

- "Rola wysp w procesie delimitacji granic morskich” [Ogólnopolska konferencja naukowa studencko-doktorancka „Prawo dyplomatyczne i konsularne. Zawód dyplomata. Edycja 3”,Wrocław, 6-7 grudnia 2013 r.]

- "EU’s Role in the Prevention of Vessel-Source Pollution” [Debata  polsko-rosyjska „Współczesne tendencje w polskim prawie”, Wrocław 3 grudnia 2013 r.]

Nagrody:

- III miejsca w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych obronioną w 2012 r. (tytuł pracy: Sukcesja państwa w odniesieniu do traktatów - teoria a praktyka)

- wyróżnienie pracy magisterskiej w wydziałowym konkursie na najlepszą pracę magisterską