Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Berenika Czerwińska

Kontakt: 

p. 519 bud. A

Email:
berenika.czerwinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w roku akademickim 2018/2019

czwartek 17.30- 19.30

preferowany kontakt mailowy

Konsultacje w styczniu 2019 r.:

10.01.2019 r. od godz. 17.30

15.01.2019 r. od godz. 17.30

17.01.2019 r. od godz. 17.30

22.01.2019 r. od godz. 17.30

29.01.2019 r. od godz. 17.30

 

 

Działalność naukowa: 

 

Magister prawa (praca magisterska pt.: ,,Dokument elektroniczny jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym" przygotowana pod  kierownictwem prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ w Zakładzie Postępowania Cywilnego), Uniwersytet Wrocławski.

Absolwentka studiów LL.M. (Master of Laws) w IIT Chicago-Kent College of Law, USA.

Wpisana na listę adwokatów Izby Wrocławskiej.

 

Publikacje, m.in.:

 

1. B. Czerwińska, E- podpis w e- sądzie [w:] Wybrane aspekty prawa nowych technologii, red. dr Ewa Galewska, Wrocław 2013.

2. B. Czerwińska, Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w  e- Urzędzie [w:] Województwo- region- regionalizacja 15 lat po reformie administracyjnej, II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, red. prof. dr hab. Jerzy Korczak, Wrocław 2013.

3. B. Czerwińska, Digitalizacja utworów osieroconych [w:] Wybrane aspekty prawa nowych technologii, red. dr Ewa Galewska, Wrocław  2014.

4. B. Czerwińska, Dokumenty urzędowe i dokumenty prywatne jako środki dowodowe w postępowaniu cywilnym, ,,Acta Erasmiana” 2016, Wrocław.

5. B. Czerwińska, Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis.Prawo, Zeszyty Naukowe. Seria A, red. prof. dr hab. Lidia Klat- Wertelecka, Wrocław 2017.

6. B. Czerwińska, Ochrona danych osobowych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego- aspekt formalnoprawny, ,,Ogrody Nauk i Sztuk" 2017, Wrocław.

7. B. Czerwińska, (E) zapis na sąd polubowny, ,,Acta Erasmiana” 2017, Wrocław.

8. B. Czerwińska, Prawne uwarunkowania współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi – wybrane zagadnienia, ,,Acta Erasmiana” 2017, Wrocław.

9. B. Czerwińska, Miłość do muzułmanina. Małżeństwo czy przekleństwo? Recenzja książki pt.: ,,Małżeństwo w prawie Islamu. Wprowadzenie” Mirosława Sadowskiego, ,,Symbolae Europeae” 2017, Koszalin.

10. B. Czerwińska, E- faktura jako przykład dokumentu elektronicznego w polskim postępowaniu cywilnym [w:]  Wybrane aspekty prawa nowych technologii : publikacja Studenckiego Koła Naukowego "Blok Prawa Komputerowego". Cz. 4 / red. Ewa Galewska, Anna Zalesińska, Anna Materla, Sandra Gali, Adam Majewski, Wrocław: Studenckie Koło Naukowe "Blok Prawa Komputerowego" Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, s. 5-11.

11. B. Czerwińska, Kraj kwitnącej wiśni w 9 odsłonach [recenzja książki Japonia widziana z polskiej perspektywy, ,,Nowa Polityka Wschodnia” 2018, nr 2, Warszawa. 

12. B. Czerwińska, E-skarga do WSA – czyli informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego, ,,Administracja.Teoria-Dydaktyka-Praktyka" 2018, Rzeszów.

Udział w konferencjach naukowych, m.in.:

 

1. Zaprezentowanie posteru pt.: Prawo do sądu administracyjnego w świetle uregulowań EKPC na Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Doświadczenie i akceptacja", 23.06.2016 r., Wrocław.

2.Wygłoszenie referatu pt.: Territorial Self Government in Poland- provinces podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", 21-22 października 2016 r. Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów, Wrocław.

3. Wygłoszenie referatu pt.: Prawne uwarunkowania współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne", 24-25 listopada 2016 r., Zielona Góra.

4. Wygłoszenie referatu pt.: Ochrona danych wrażliwych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego- aspekt formalnoprawny podczas XI Ogólnopolskiej konferencji Naukowej ,,Talenty 2016", 25-26 listopada 2016 r., Wrocław.

5. Wygłoszenie referatu pt.: E-skarga. Formalnoprawne wymogi wniesienia skargi do WSA w kontekście informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego- wybrane zagadnienia podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,, Legal Innovation.Young researchers", 20.04.2017 r., Wrocław.

6. Wygłoszenie referatu pt.: Postępowanie sądowoadministracyjne wobec wyzwań związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych, 9-10.06.2017 r., Wrocław.

7. Zaprezentowanie posteru pt.: eGovernment services or digital administration available on your smartphone na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Prawo w pytaniach i odpowiedziach”, 30.05.2017 r., Wrocław.

8. Wygłoszenie referatu pt.: Edukacja prawnicza w dobie społeczeństwa informacyjnego podczas XII Ogólnopolskiej konferencji Naukowej ,,Talenty 2017", 24-25 listopada 2017 r., Wrocław.

9. Zaprezentowanie posteru pt.: Status prawny związków tej samej płci w Ameryce Południowej podczas IV edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym”, 14-15 maja 2018 r., Wrocław.

10. Wygłoszenie referatu pt.: Rola Mediów w kształtowaniu świadomości prawnej podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Media a Edukacja. Człowiek- Mediakreator”, 17-18 września 2018 r., Poznań.  

11. Wygłoszenie referatu pt.: E- skarga do WSA. Szanse i zagrożenia podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,3. młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, 9 kwietnia 2018 r., Wrocław.

12. Wygłoszenie referatu pt.: Zdolność sądowa miast na prawach powiatu- zagadnienia procesowe podczas III Wydziałowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych ,,Studencki Piknik Samorządowy XX lat Wrocławia- miasta na prawach powiatu”, 26 maja 2018 r., Wrocław.

 

Pozostałe, m.in:

  1. Udział w projekcie badawczym prowadzonym w ramach Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056. Badanie metodą delficką 2.0. Wyniki badań zostały opublikowane w serii publikacji pt. ,,Strategie dla Miasta Przyszłości” T: 0,1,2,3,4, Wrocław 2016.
  2. Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Prawo w pytaniach i odpowiedziach”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 30 maja 2017 r.
  3. Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", która odbyła się w dniach 21-22 października 2016 r. we Wrocławiu.

 

Prowadzone przedmioty:

 

1. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

2. Postępowanie administracyjne.

3. Postępowanie sądowoadministracyjne.

4. Prawo egzekucyjne.