mgr Berenika Czerwińska

Doktorant

Kontakt: 

p. 519 bud. A

Email:
berenika [dot] czerwinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w roku akademickim 2016/2017

poniedziałek godz. 17.00-19.00

 

Konsultacje w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej:

06.02.2017 r. o godz. 19.00

10.02.2017 r. o godz. 16.00

Działalność naukowa: 

 

Magister prawa (praca magisterska pt.: ,,Dokument elektroniczny jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym" przygotowana pod  kierownictwem prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ w Zakładzie Postępowania Cywilnego), Uniwersytet Wrocławski.

Absolwentka studiów LL.M. (Master of Laws) w IIT Chicago-Kent College of Law, USA.

Wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Wrocławskiej.

 

Publikacje, m.in.:

  • 1. E- podpis w e- sądzie, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, red. dr Ewa Galewska, Wrocław 2013.
  • 2. Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w  e- Urzędzie, Województwo- region- regionalizacja 15 lat po reformie administracyjnej, II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, red. prof. dr hab. Jerzy Korczak, Wrocław 2013.
  • 3. Digitalizacja utworów osieroconych, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, red. dr Ewa Galewska, Wrocław  2014.
  • 4. Dokumenty urzędowe i dokumenty prywatne jako środki dowodowe w postępowaniu cywilnym, Acta Erasmiana, Wrocław 2016.
  • 5. Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis. Zeszyty Naukowe. Seria A, red. prof. dr hab. Lidia Klat- Wertelecka, Wrocław 2017.
  • 6. Ochrona danych osobowych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego- aspekt formalnoprawny, Ogrody Nauk i Sztuk, Wrocław 2017.
  •  
  •  

Udział w konferencjach naukowych, m.in.:

 

1. Wygłoszenie referatu pt.: Territorial Self Government in Poland- provinces podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", 21-22 października 2016 r. Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów, Wrocław.

2. Wygłoszenie referatu pt.: Ochrona danych wrażliwych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego- aspekt formalnoprawny podczas XI Ogólnopolskiej konferencji Naukowej ,,Talenty 2016", 25-26 listopada 2016 r., Wrocław.

3. Wygłoszenie referatu pt.: Prawne uwarunkowania współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne", 24-25 listopada 2016 r., Zielona Góra.

4. Wygłoszenie referatu pt.: E-skarga. Formalnoprawne wymogi wniesienia skargi do WSA w kontekście informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego- wybrane zagadnienia podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,, Legal Innovation.Young researchers", 20.04.2017 r., Wrocław.

5. Wygłoszenie referatu pt.: Postępowanie sądowoadministracyjne wobec wyzwań związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych, Wrocław.

 

 

  •  

 

  •