Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Berenika Czerwińska

Kontakt: 

p. 519 bud. A

Email:
berenika [dot] czerwinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w roku akademickim 2017/2018

poniedzialek 17.00- 19.00

preferowany kontakt mailowy

 

 

Działalność naukowa: 

 

Magister prawa (praca magisterska pt.: ,,Dokument elektroniczny jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym" przygotowana pod  kierownictwem prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ w Zakładzie Postępowania Cywilnego), Uniwersytet Wrocławski.

Absolwentka studiów LL.M. (Master of Laws) w IIT Chicago-Kent College of Law, USA.

Wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Wrocławskiej.

 

Publikacje, m.in.:

 

1. B. Czerwińska, E- podpis w e- sądzie [w:] Wybrane aspekty prawa nowych technologii, red. dr Ewa Galewska, Wrocław 2013.

 

2. B. Czerwińska, Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w  e- Urzędzie [w:] Województwo- region- regionalizacja 15 lat po reformie administracyjnej, II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, red. prof. dr hab. Jerzy Korczak, Wrocław 2013.

 

3. B. Czerwińska, Digitalizacja utworów osieroconych [w:] Wybrane aspekty prawa nowych technologii, red. dr Ewa Galewska, Wrocław  2014.

 

4. B. Czerwińska, Dokumenty urzędowe i dokumenty prywatne jako środki dowodowe w postępowaniu cywilnym, ,,Acta Erasmiana” 2016, Wrocław.

 

5. B. Czerwińska, Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis.Prawo, Zeszyty Naukowe. Seria A, red. prof. dr hab. Lidia Klat- Wertelecka, Wrocław 2017.

 

6. B. Czerwińska, Ochrona danych osobowych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego- aspekt formalnoprawny, ,,Ogrody Nauk i Sztuk" 2017, Wrocław.

 

7. B. Czerwińska, (E) zapis na sąd polubowny, ,,Acta Erasmiana” 2017, Wrocław.

 

8. B. Czerwińska, Prawne uwarunkowania współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi – wybrane zagadnienia, ,,Acta Erasmiana” 2017, Wrocław.

 

Udział w konferencjach naukowych, m.in.:

 

1. Zaprezentowanie posteru pt.: Prawo do sądu administracyjnego w świetle uregulowań EKPC na Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Doświadczenie i akceptacja", 23.06.2016 r., Wrocław.

 

2.Wygłoszenie referatu pt.: Territorial Self Government in Poland- provinces podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", 21-22 października 2016 r. Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów, Wrocław.

 

3. Wygłoszenie referatu pt.: Prawne uwarunkowania współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne", 24-25 listopada 2016 r., Zielona Góra.

 

4. Wygłoszenie referatu pt.: Ochrona danych wrażliwych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego- aspekt formalnoprawny podczas XI Ogólnopolskiej konferencji Naukowej ,,Talenty 2016", 25-26 listopada 2016 r., Wrocław.

 

5. Wygłoszenie referatu pt.: E-skarga. Formalnoprawne wymogi wniesienia skargi do WSA w kontekście informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego- wybrane zagadnienia podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,, Legal Innovation.Young researchers", 20.04.2017 r., Wrocław.

 

6. Wygłoszenie referatu pt.: Postępowanie sądowoadministracyjne wobec wyzwań związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych, 9-10.06.2017 r., Wrocław.

 

7. Zaprezentowanie posteru pt.: eGovernment services or digital administration available on your smartphone na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Prawo w pytaniach i odpowiedziach”, 30.05.2017 r., Wrocław.

 

8. Wygłoszenie referatu pt.: Edukacja prawnicza w dobie społeczeństwa informacyjnego podczas XII Ogólnopolskiej konferencji Naukowej ,,Talenty 2017", 24-25 listopada 2017 r., Wrocław

 

Pozostałe, m.in:

  1. Udział w projekcie badawczym prowadzonym w ramach Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056. Badanie metodą delficką 2.0. Wyniki badań zostały opublikowane w serii publikacji pt. ,,Strategie dla Miasta Przyszłości” T: 0,1,2,3,4, Wrocław 2016.
  2. Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Prawo w pytaniach i odpowiedziach”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 30 maja 2017 r.
  3. Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", która odbyła się w dniach 21-22 października 2016 r. we Wrocławiu.

 

Prowadzone przedmioty:

 

1. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

2. Postępowanie administracyjne.

3. Postępowanie sądowoadministracyjne.

4. Prawo egzekucyjne.