mgr Michał Pindel

Doktorant

Kontakt: 
Email:
michal [dot] pindel [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/17 :

Czwartek 13 15 - 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze :

 • system ochrony prawnej UE
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych opartych na prawie unijnym
 • budżet unijny
 • uprawnienia dyskrecjonalne unijnych instytucji

2. Wystapienia na konferencjach :

 1. Problemy polski z implementacją prawa UE” - referat w języku rosyjskim , Debata ze studentami z Rosji,  4 Grudzień 2013 r. WPAiE , Uwr 
 2. Sprawozdania z wykonywania konwencji, jako środek kontroli praw człowieka”, 28 – 29 listopad 2013 r., Warszawa
 3. Polska w systemie środków własnych”, Wrocław 25 kwiecień 2014 r.
 4. Akcyza na alkohol w prawie UE”, Wrocław 1 kwietnia 2014 r.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza UE za akty wydane w oparciu o swobodne uznanie”, Zieleniec maj 2014 r 
 6. „Ograniczenie przez instytucje unijne swojego swobodnego uznania, a odpowiedzialność odszkodowawcza UE”, Toruń 5 grudnia 2014 r.
 7. Sądownictwo administracyjne w Rosji”, Wrocław 19 grudzień 2014 r.
 8. Kodyfikacja prawa konsularnego w Polsce – rządowy projekt ustawy <<prawo konsularne>>, Wrocław 9 – 10 stycznia 2015 r.
 9.  Przekroczenie granic swobodnego uznania przez unijne instytucje Polanica Zdrój 24 kwiecień 2015 r;
 10. „Dostęp jednostki do sądów unijnych po reformie traktatu z Lizbony, Kudowa Zdrój, maj 2015 r
 11. „Zasada ostrożności w unijnym prawie ochrony środowiska”, Poznań 14 maja 2015;
 12. „Odpowiedzialność odszkodowawcza UE w ujęciu historycznym”, Poznań 15 maja 2015;
 13. Partie skrajnie prawicowe w Parlamencie Europejskim”, Warszawa, 13 lutego 2016 r
 14. „Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w prawie UE”, Wrocław 28 kwietnia 2016 r.
 15. "Skutki Brexitu dla unijnego budżetu", Wrocław 18 listopada 2016 r. 

 

 

3. Nagrody :

III miejsce w Ogolnopolskim Konkursie Prawa Europejskiego ELSA 2012.

Publikacje: 
 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza UE za akty wydane w oparciu o swobodne uznanie[:w] A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.), Rządy prawa i Europejska kultura prawna, Wrocław 2014, s. 139. ISBN 987- 83- 61370- 15 - 4
 2. Akcyza na alkohol w Unii Europejskiej [w:] M. Brzozowska (red), Alkohol w stosunkach miedzynarodowych. Zeszyty naukowe KWSM nr 10, Wrocław 2014, s. 49. ISSN 1730-654X
 3. Ograniczenie swobodnego uznania instytucją unijnym, a odpowiedzialność odszkodowawcza UE [w:] M. Balcerzak, J. Kapelańska- Pręgowska (red), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniem praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 2016, s. 394-412.  
 4. Ciężkie i oczywiste przekroczenie granic swobodnego uznania przez unijne instytucje, jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej UE [w:] Przegląd Prawa i Administracji nr 100, Wrocław 2015 r, s. 427.
 5. Glosa do wyroku Sądu w sprawie Animal Trading Company [w:] Folia Iuridica Wratislaviensis, Wrocław 2016 r,