Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Michał Pindel

Kontakt: 

pokój 515, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
michal.pindel [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19 
Piątek 18 30 - 19 30 

Dla studentów niestacjonarnych : 
6.10, 14.10, 2.12, 12.01, 16.01 w godzinach od 17 30- do 18 30. 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze :

 • system ochrony prawnej UE
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych opartych na prawie unijnym
 • budżet unijny
 • uprawnienia dyskrecjonalne unijnych instytucji

2. Wystapienia na konferencjach :

 1. Problemy polski z implementacją prawa UE” - referat w języku rosyjskim , Debata ze studentami z Rosji,  4 Grudzień 2013 r. WPAiE , Uwr 
 2. Sprawozdania z wykonywania konwencji, jako środek kontroli praw człowieka”, 28 – 29 listopad 2013 r., Warszawa
 3. Polska w systemie środków własnych”, Wrocław 25 kwiecień 2014 r.
 4. Akcyza na alkohol w prawie UE”, Wrocław 1 kwietnia 2014 r.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza UE za akty wydane w oparciu o swobodne uznanie”, Zieleniec maj 2014 r 
 6. „Ograniczenie przez instytucje unijne swojego swobodnego uznania, a odpowiedzialność odszkodowawcza UE”, Toruń 5 grudnia 2014 r.
 7. Sądownictwo administracyjne w Rosji”, Wrocław 19 grudzień 2014 r.
 8. Kodyfikacja prawa konsularnego w Polsce – rządowy projekt ustawy <<prawo konsularne>>, Wrocław 9 – 10 stycznia 2015 r.
 9.  Przekroczenie granic swobodnego uznania przez unijne instytucje Polanica Zdrój 24 kwiecień 2015 r;
 10. „Dostęp jednostki do sądów unijnych po reformie traktatu z Lizbony, Kudowa Zdrój, maj 2015 r
 11. „Zasada ostrożności w unijnym prawie ochrony środowiska”, Poznań 14 maja 2015;
 12. „Odpowiedzialność odszkodowawcza UE w ujęciu historycznym”, Poznań 15 maja 2015;
 13. Partie skrajnie prawicowe w Parlamencie Europejskim”, Warszawa, 13 lutego 2016 r
 14. „Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w prawie UE”, Wrocław 28 kwietnia 2016 r.
 15. "Skutki Brexitu dla unijnego budżetu", Wrocław 18 listopada 2016 r. 

 

 

3. Nagrody :

III miejsce w Ogolnopolskim Konkursie Prawa Europejskiego ELSA 2012.