Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Katarzyna Sadowa

Kontakt: 

pokój 307, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
katarzyna [dot] sadowa [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2017/2018:

 

Wtorki, godz. 19-20.

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

Katarzyna Sadowa jest doktorantką w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych oraz działającej przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Pracowni Badań Praw Orientalnych, a także Międzywydziałowego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prowadzi badania w obszarze tematyki islamu oraz aspektów związanych z ochroną praw człowieka i skutecznością działań podejmowanych w tym zakresie. W odniesieniu do islamu interesuje się przede wszystkim pozycja i status prawny kobiet w kulturze muzułmańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk, jak tzw. „zbrodnie honorowe”, problematyka karania za zina (cudzołóstwo) oraz kwestie związane z zawieraniem, a zwłaszcza  z możliwością rozwiązania muzułmańskiego kontraktu małżeńskiego. Ponadto przedmiotem prowadzonych przez nią badań są aspekty związane ze zjawiskiem oddziaływania prawa szariatu  na prawodawstwo i orzecznictwo europejskie oraz problematyka zderzenia odmiennych, często niemożliwych do pogodzenia wartości  kultury muzułmańskiej ze standardami europejskimi. 
W ramach PBPO i MWKBiD wraz z pozostałymi członkami, organizuje cykl spotkań naukowych, których przedmiotem są szeroko pojęte Prawa Orientu. 

2. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

-członek Pracowni Badań Praw Orientalnych

-członek zarządu Międzwydziałowego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu

-zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Acta Erasmiana

-II zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Wrocławskie Studia Erazmiańskie

3.Nagrody:

2013: III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską pt. Pozycja i rola kobiety w świecie islamu

4. Stypendia:
2014-2015 Stypendium Rketora dla najelpszych doktorantów WPAiE

2013-2014, 2014-2015 Stypenium doktoranckie dla najlepszych doktorantów WPAiE

2013-2014, 2014-2015  Stypendium projakościowe dla najlepszych doktorantów WPAiE 

2010-2013 Stypendium  Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen