Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Beata Madej

Kontakt: 

beata [dot] madejatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

 

beata [dot] madej2atuwr [dot] edu [dot] pl

 

 

Email:
beata [dot] madej2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 
  • Zainteresowania badawcze:

prawo administracyjne materialne  -  gospodarka nieruchomościami, komunalizacja,

prawo administracyjne procesowe, postępowanie egzekucyjne w administracji

 

Konferencje (czynny udział):

II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław 2013 - samodzielny referat z prezentacją multimedialną - Związek międzygminny w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność, Częstochowa 2014 -  samodzielny referat - Rzecznik Praw Pacjenta w ochronie praw jednostki

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 2014 -  samodzielny referat - Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wybory samorządowe, Bydgoszcz 2014 - samodzielny referat z prezentacją multimedialną - Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, powiatu i województwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Obywatel dla Państwa czy Państwo dla obywatela, Wrocław 2014 - samodzielny referat wraz z prezentacją multimedialną - Zarząd mieniem komunalnym w orzecznictwie sądów administracyjnych

Lokalna konferencja naukowa, Kodyfikacja Prawa budowlanego, Wrocław 2014 - samodzielny referat - Krajowy Rejestr Budowlany jako instrument zapewnienia jawności procesu inwestycyjno-budowlanego

Ogólnopolska konferencja naukowa, Przymusowe wykonanie obowiązków o charakterze niepieniężnym - współstosowanie przepisów prawa podatkowego, postępowania egzekucyjnego w administracji i prawa karnego skarbowego, Wrocław 2015 - samodzielny referat - Środki egzekucyjne w egzekucji obowiązku nakazu rozbiórki samowoli budowlanej

Ogólnopolskie Seminarium naukowe Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK, Wrocław 2015 - samodzielny referat - Model sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK (pod kątem jego oceny - dobry/zły/za i przeciw)

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 2015 -  samodzielny referat - Status prawny Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Obywatel dla Państwa czy Państwo dla obywatela, Wrocław 2015 - samodzielny referat wraz z prezentacją multimedialną - Kierunki zmian w systemie sądowej kontroli administracji publicznej wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym

Międzynarodowa Konferencja Naukowa VI Zjazd Prawników-Administratywistów pt. Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego,  Lublin 2016 - samodzielny referat - Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w dobie europeizacji i globalizacji prawa administracyjnego

I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacją a renacjonalizacją, Kraków 2016 - samodzielny referat - Zmiany obrotu nieruchomościami rolnymi jako przejaw renacjonalizacji w stosunkach gospodarczych

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 2016 -  samodzielny referat - Ochrona jednostki przed bezczynnością organów administracji publicznej

Stypendia:

Stypendystka VIII edycji konkursu w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendystka II edycji konkursu „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendium doktoranckie, stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium projakościowe.

Kierownik projektu badawczego w ramach grantu wewnetrznego, finansowanego z dotacji celowej MNiSW.