mgr Anna Oranowska

Doktorant

Kontakt: 
Email:
anna [dot] oranowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Poniedziałek od 18.30 s.113A (lub 2.05D)

Uprzejmie proszę Państwa o e-mailowe powiadomienie mnie o zamiarze pojawienia się na moich konsultacjach.

 

Zachęcam także do kontaktu drogą mailową.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: prawo handlowe, prawo nowoczesnych technologii.

Publikacje: 

1) "Digital signature in Poland - legal and technical aspects (selected issues)", European Information Law, red. Ewa Galewska, Wrocław 2010, ISBN 978-83-928515-0-9

2) "Elektroniczna administracja w Estonii”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty studenckie. Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji, red. Mirosław Sadowski, Piotr Szymaniec, Wrocław 2010, ISBN 978-83-925508-6-0

3) „Regulacja prawna aukcji elektronicznych”, Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red.Mateusz Grochowski, Jarosław Kostrubiec, Ewelina Streit, Lublin 2009, ISBN 978-83-929677-0-5

4) „Środki komunikacji elektronicznej w spółce akcyjnej – zarys perspektyw i problemów”, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, Wrocław 2014