prof. dr hab. Tadeusz Bednarski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
713752315
Email:
tadeusz [dot] bednarski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Środa (Wednesday)  11.30-13.30

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Tadeusz Bednarski
Działalność naukowa: 

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 1972 i studia doktorskie w zakresie statystyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w roku 1976. Dr nauk statystycznych (USA) i matematycznych -1977. Dr hab. nauk matematycznych w zakresie statystyki -1985. Tytuł profesora nauk matematycznych - 1999.
Kierownik Zakładu Statystyki w Instytucie Matematycznym PAN od 1990 do 2004 roku. Kierownik Zakładu Statystki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego 2001-2002. Od roku 2002 Kierownik Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Europejskiej Komisji Towarzystwa Bernoulliego (1996-2000), Komisji Statystyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopism Discussiones Mathematicae, Matematyki Stosowanej i Opuscula Mathematica. Zaproszone wykłady, na seminariach naukowych uniwersytetów w Paryżu, Berlinie, Pradze, Oslo, Sydney, Perth, Chapell Hill, Wiedniu, Bern, Amiens, Louvin la Neuve, Mediolanie, Genewie.
Zainteresowania naukowe: metody wnioskowania statystycznego w naukach ekonomicznych, analiza danych klinicznych, ekonometria, zastosowania statystyki dla analizy danych społecznych, gospodarczych i finansowych.

Publikacje: 

Wybrane publikacje:

 

 1. Bednarski T. (1981). On solutions of minimax test problems for special capacities. Zeitschrift fur Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete. Vol.58, 397-405.
 2.  Bednarski T., Jagielski J., Noga L. (1981). Analiza i klasyfikacja chromosomów metodami numerycznymi. Postępy Cybernetyki (4) 2, 59-68.
 3. Bednarski T. (1982). Binary experiments, minimax tests and 2-alternating capacities. The Annals of Statistics. Vol. 10, 226-232.
 4. Bednarski T., Ledwina, T. (1984). Weak convergence of an empirical monotonic dependence function under dependence. Probability and Mathematical Statistics. Vol. 4, 79-84.
 5. Bednarski T. (1986). On extension of the Neyman-Pearson lemma for capacities to dependent random variables. Statistics, Vol. 17, 549-556.
 6. Bartoszewicz J., Bednarski T. (1990). On a test for dispersive ordering. Statistics and Probability Letters. Vol. 10, 355-362.
 7. Bednarski T., Clarke B.R., Kolkiewcz W. (1991). Statistical expansions and locally uniform Frechet differentiability. Journal of Australian Mathematical Society (Series A). Vol. 50, 88-97.
 8. Bednarski T. (1993). Robust estimation in the Cox regression model. Scandinavian Journal of Statistics., 20, 213-225.
 9. Bednarski T. and Clarke B.R. (1993). Trimmed likelihood estimation of location and scale of the normal distribution. Australian Journal of Statistics. 35, 141-153.
 10. Bednarski, T. (1994). Frechet Differentiability and Robust Estimation. Asymptotic Statistics. Proc. of the Fifth Prague Symp. Physica Verlag, Springer, 49-58.
 11. Minder Ch., Bednarski T. (1996). A robust method for proportional hazard regression. Statistics in Medicine. Vol. 15, 1033-1047.
 12. Bednarski T. and Zontek S. (1996). Robust estimation of parameters in mixed unbalanced models. Annals of Statistics. Vol. 24, 1493-1510.
 13. Bednarski T. and Florczak, W. (1999). On a local uniform bootstrap validity. Statistica Neerlandica, Vol. 53 nr1, 111-121.
 14. Bednarski T. and Mueller (2001). Optimal bounded influence regression and scale M-estimators in the context of experimental design. Statistics. Vol. 35, 349-369.
 15. Bednarski T. and Clarke B.R. (2002). Asymptotics for an adaptive trimmed likelihood estimator. Statistics. Vol. 36, 1-8.
 16. Bednarski T. and Nowak M. (2002). Robustness and efficiency of Sasieni type estimators in the Cox model. Journal of Statistical Planning and Inference. Vol 115, p. 261-272.
 17. Bednarski T. Robust estimation in the generalized Poisson model. Statistics, Vol. 38, pp 149-159, April 2004.
 18. Bednarski T. (2004) Elementy Matematyki w Naukach Ekonomicznych. Wyd. Oficyna Ekonomiczna (podręcznik akademicki).
 19. Bednarski T. (2005). Ocena przydatności danych BAEL dla charakterystyki rozkładu czasu poszukiwania pracy na przykładzie danych z roku 2001-2002. Studia Ekonomiczne. Nr 4, str 385-396
 20. Bednarski T., Mocarska E. (2006). On robust model selection within the Cox model. Econometrics Journal. Vol. 9, Issue 2, pp. 279-290.
 21. D. Gierek a, D. Baczynska, M. Ugorski, F. Bazer, M. Kurpisz, T. Bednarski, M. Gorczykowski, A. Chełmonska-Soyta (2006). Differential effect of IFN-on proliferation and distribution of lymphocyte subsets in one-way mixed lymphocyte reaction in cows and heifers. Journal of Reproductive Immunology. 71, 126-131
 22. Bednarski T. (2006). Głos polemiczny do artykułu Williama Barnetta. Studia Ekonomiczne. Nr 3 (L), str 215-222.
 23. Bednarski T. (2007). On a robust estimation of Breslow's cumulated hazard estimator. Computational Statistics and Data Analysis. Vol. 52, issue 1, pp. 234-238
 24. Bednarski T., Borowicz T. (2008) On robust inference for the Cox model - the coxrobust package. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 216, str 31-37.
 25. Bednarski T., Borowicz F, (2009). On inconsistency of Hellwig's variable choice method in regression models, Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 29, 41-51.
 26. Bednarski T. (2010) Frechet differentiability in statistical inference for time series. Stat. Methods Appl. 19, 517-528
 27. Bednarski T., Borowicz F., (2010) Analysis of non-response causality in labor market surveys, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 253, s. 217-224, Łódź 2010.
 28. Bednarski, (2014). On robust causality nonresponse testing in duration studies under the Cox model. Stat. Papers. DOI 190.1007//s00362-013-0523-0.