Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Tadeusz Bednarski

Emerytowany profesor

Konsultacje: 

 

Działalność naukowa: 

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 1972 i studia doktorskie w zakresie statystyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w roku 1976. Dr nauk statystycznych (USA) i matematycznych -1977. Dr hab. nauk matematycznych w zakresie statystyki -1985. Tytuł profesora nauk matematycznych - 1999.
Kierownik Zakładu Statystyki w Instytucie Matematycznym PAN od 1990 do 2004 roku. Kierownik Zakładu Statystki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego 2001-2002. Od roku 2002 Kierownik Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Europejskiej Komisji Towarzystwa Bernoulliego (1996-2000), Komisji Statystyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopism Discussiones Mathematicae, Matematyki Stosowanej i Opuscula Mathematica. Zaproszone wykłady, na seminariach naukowych uniwersytetów w Paryżu, Berlinie, Pradze, Oslo, Sydney, Perth, Chapell Hill, Wiedniu, Bern, Amiens, Louvin la Neuve, Mediolanie, Genewie.
Zainteresowania naukowe: metody wnioskowania statystycznego w naukach ekonomicznych, analiza danych klinicznych, ekonometria, zastosowania statystyki dla analizy danych społecznych, gospodarczych i finansowych.