prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
jerzy [dot] jakubczyc [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Rok akademicki 2016/2017; pokój 207C, semestr letni: czwartki, godz. 9.30-10.30.

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc
Publikacje: 

1) Dwustopniowa metoda analizy sezonowości w spożyciu energii elektrycznej, ZEOD, Seria Ekonomiczna, Nr 3, 1974.

2) Dziedziny zastosowań modeli ekonometrycznych (J. Dziechciarz - współautor), rozdz. 7, część I w pracy Elementy ekonometrii i

     analizy porównawczej, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1975, s. 154-168.

3) Estymacja oraz interpretacja funkcji autokorelacyjnej, Wiadomości Statystyczne, Nr 1, 1975.

4) Demodulacja niestacjonarnych szeregów czasowych. Wiadomości Statystyczne, Nr 2, 1975.

5) Widmowa analiza szeregów czasowych, Wiadomości Statystyczne, Nr 4, 1975.

6) Widmowa metoda prognozowania niestacjonarnych szeregów czasowych, Wiadomości Statystyczne, Nr 6, 1975.

7) Prognozowanie niestacjonarnych szeregów czasowych. Ewolucyjna analiza spektralna spożycia energii elektrycznej w Polsce,

     PAN, Szczecin 1975.

Po doktoracie - 1975 (czyli od 1976r.)

8) Model ekonometryczny kosztów zmiennych w polskim przemyśle miedziowym, PAN, Warszawa 1976.

9) Ekonomiczna teoria zespołów, autorzy: J. Marschak i R. Radner. Tłumaczenie z j. angielskiego. PWE, Warszawa 1977 (współautor

     tłumaczenia: S. Bartosiewicz).

10) Analiza spektralna zawieranych małżeństw w NRD, Folia Oeconomica Cracoviensis, Vol. XX, 1977 (współautor - H.G. Strohe,

      Uniwersytet Berliński).

11) An Application of Time-Dependent Spectral Analysis in Prediction of Non-Stationary Stochastic Processes. A Case Study on

      Electric Energy Industry, The 1979 Winter Symposium of the Econometric Society, Budapest (Hungary), 8-10 January 1979.

12) O szybkim przekształceniu Fouriera, Przegląd Statystyczny Nr 3-4, 1979 (współautor - E. Nowak).

13) Pojęcia i metody w cyfrowej symulacji zdarzeń dyskretnych, autor: G. Fishman. Tłumaczenie z j. angielskiego. PWE, Warszawa

      1981.

14) Odporna metoda estymacji w modelu regresji liniowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław, Nr

      190, 1981.

15) Jedno-równaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa 1982.

16) Analiza spektralna o maksymalnej entropii, Przegląd Statystyczny, Nr 3-4, 1983.

Po habilitacji - 1983 (czyli od 1984r.)

17) Kryteria wyboru okien korelacyjnych w analizie widmowej, Przegląd Statystyczny, Nr 1-2, 1984.

18) Okno spektralne o minimalnym obciążeniu, Przegląd Statystyczny, Nr 3-4, 1984.

19) Własności analizy widmowej o maksymalnej entropii, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Nr 282, 1984.

20) La Kinetose - Une Definition Nouvelle de la Multicollinearite Statistique, Scientific Journal, Vol. 1, No. 1, L'Universite des

       Sciences et de la Technologie, Oran, Algerie, 1986.

21) Estimation of Demand Function and Problem of Statisticall Multicollinearity, XIVth International Conference - Macromodels'87,

       Porąbka-Kozubnik (Poland), 8-11 December 1987.

22) Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987.

23) A New Sequential Test for Harmful Collinearity. Price Elasticity Problem Estimation, XXth International Conference on

       International Commodity Market Modelling, World Bank, Washington (USA), 24-26 October 1988.

24) Microcomputer System of Generating Test Data with Independently Controllable Features, Macromodels'88, Budapest

       (Hungary), 22-24 September 1988.

25) Micromodel System of Generating Test Data, Macromodels'88, Serock (Poland), 6-9 December 1988.

26) Model of Linear Regression Influenced by Hyperkinetose, Econometric Society European Meeting, ESEM'89, Munich (Germany),

       4-8 September 1989.

27) An Application of the Correspondence Analysis in International Comparisons, International Conference on Multidimensional

      Statistical Analysis, Sulejówek (Poland), 27-28 September 1989.

Po nominacji na profesora - 1990.

28) FLOWANAL - The Guide and Manual. Part One - The Univariate and Multivariate Analysis of Streamflow Data, ESKOM,

      Johannesburg, South Africa, 1990.

29) FLOWANAL - The Guide and Manual. Part Two - The Simulation and Hydrological Analysis of Streamflow Data, ESKOM,

      Johannesburg, South Africa, 1990.

30) The Role of Hydrological Knowledge in Statistical Water Resources Modelling, Fifth South African National Hydrological

       Symposium, Stellenbosch (South Africa), 7-8 November 1991.

31) Recursive Bock-Stein Estimator. An Application in Streamflow Modelling, ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1991.

32) Streamflow Forecasting Under Unstable Conditions. A Case Study of the Nooitgedacht Dam, HYDROCOMP'92, Budapest

       (Hungary), 25-29 May 1992.

33) Komati River Subsystem Analysis. Critical Review and Comments., ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1992.

34) A Pulling Costs Approach in Optimal Management Process with Water Resources. A Case Study on the Komati River Basin,

       ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1992.

35) The Propellant Forces of Growth. The Consequences of the ANC Nationalisation Intentions for South Africa and for ESKOM,

       ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1992.

36) International Country Comparisons from Economic, Political and Financial Risk Point of View. Case Study for the Republic of

       Botswana, ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1992.

37) The Propellant Forces of Growth. Case Study for the Republic of Botswana, ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1992.

38) The Risk Performance and Quality of Unit Trusts in South Africa during 1992, ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1992.

39) Dynamic Analysis of Risk Performance for Selected Unit Trusts in the Republic of South Africa during 1992, ESKOM,

      Johannesburg, South Africa, 1993.

40) Stochastic Modelling and Analysis of Streamflows. A Classic Approach. Case Study on the Usutu-Komati Water System,

       ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1993.

41) Spatial Dynamic Multi-Process Bayesian Models. Monitoring, Control and Forecasting of Water Resources in Southern

       Africa. Case Studies on Zambezi River System, ESKOM, Johannesburg, South Africa, 1993.

Publikacje od 1996r. (czyli po pierwszym powołaniu na profesora nadzwyczajnego)

41) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej, PWN, Warszawa, Wrocław 1996.

42) Analysis of Risk Performance for selected Unit Trusts, Dynamique des Marches Financieres. Financial-Market Dynamics, 17 et 18

       Octobre 1996. Universite d'Evry - Val d'Essonne, France

Publikacje od 1999r. (czyli po drugim powołaniu na profesora nadzwyczajnego)

43) Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Wrocław 1999. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

44) Opcje rzeczywiste w strategicznym zarządzaniu aktywami. w pracy: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I.

       Uniwersytet Szczeciński, Nr 53 Materiały Konferencyjne, Międzyzdroje 21-23. IX, Szczecin 2000.

45) About the Value of Credit Money, w pracy: Monetary Unit Stability in Holistic Approach, International Workshops, M. Dobija - ed.,

       Leon Kozmiński Academy of En- trepreneurship and Management, Warsaw 2002.(s. 247-264)

46) Towards Definition of Interest Rate, National Economy and Enterprises at the Beginning of the XXIst Century, The 300th

       Anniversary of the Wroclaw University, Wroclaw, May 2002

47) Ocena projektu gospodarczego a perspektywa; w pracy pt. Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie; Zeszyty Naukowe Nr. 389;

       Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 r. s. 65 - 78.

48) Czy Fibonacci jest rzeczywiście odkrywcą kryterium wartości obecnej? Kwartalnik "e-Finanse", Finansowy Kwartalnik

       Internetowy, numer 2/2005, (8 stron), http://www.e-finanse.com/artykuły/15.pdf .

49) Projekt gospodarczy uzupełniony perspektywą, s. 35 - 50; w pracy: M. Dębniewska (red.), Konsulting finansowy w strategii rozwoju

      przedsiębiorstw i instytucji finansowych, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

50) Analiza kierunków inwestowania dużych firm górniczych ze szczególnym uwzględnieniem KGHM Polska Miedź S.A.,

       CUPRUM, Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, Nr 3 (40), 2006 (s. 44 - 59).

51) Charakterystyka możliwości inwestycyjnych w sektorze górniczym Indonezji ze szczególnym uwzględnieniem metali 

       nieżelaznych, CUPRUM, Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, Nr 3 (40), 2006 (s. 76 - 103).

52) O skutkach utożsamiania stopy procentowej z miernikiem zwrotu, w pracy: Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. Część I,

       Szczecin 2007, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 462 (s. 109-118).

53) Wizualizacja procesów dyskontowania, Kwartalnik "e-Finanse", Finansowy Kwartalnik Internetowy, numer 1/2007, (14 stron),

       http://www.e-finanse.com/artykuły/64.pdf.

54) Discounting Process and Perspective Projection, Conference on Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making,

       FindEcon'2007, Łódź 2007, May 9-12.

55) Time Discounting Supported With Perspective Images, w pracy General Accounting Theory. Evolution And Design For Efficiency

       (I. Górowski, ed.), Academic and Professional Press, Warsaw 2008 (s. 55 - 66).

56) Visualization of discounting processes, Online Financial Quarterly, e-Finanse, Special Issue, Rzeszów 2008, s. 9 - 28.

57) Metody oceny projektu gospodarczego. Podręcznik akademicki, Seria: FFF, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008r., s. 590.

58) Obrazy perspektywiczne profilu rent rocznych, Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk

       Ekonomicznych i Zarządzania Nr 9, Szczecin 2008, s. 65-78.

59) Ocena inwestycji wsparta perspektywą malarską, w pracy J. Blicharz; J.Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa

       obywatelskiego, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 213-247.

60) Time Discounting and Linear Perspective, Working Paper Series, 15.03.2009, http://ssrn.com/abstract=1359618.

61) Visualization in Finance: The American Currency Option Pricing Supported with Images (October 16, 2011). Available at SSRN:

        http://ssrn.com/abstract=1944966.

62) Finanse międzynarodowe. Podręcznik akademicki. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

63) International Finance with a focus on currency markets. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.