Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof.nowicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

04.10.2020 r. (niedz.) - godz. 16:00-17:00
22.11.2020 r. (niedz.) - godz. 11:15-12:15
12.12.2020 r. (sob.) - godz. 11:15-12:15
17.01.2021 r. (sob.)- godz.  10:30-11:30
 Proszę mailowo o wskazanie, o której godzinie dana osoba chce się połączyć z takim wyprzedzeniem, aby w razie potrzeby umożliwić dołączenie danej osoby do konkretnej grupy w teams oraz wskazanie proponowanej godziny połączenia.

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadami egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.

Na prośbę studentów w październiku lub listopadzie (w zalezności od tego kiedy zgłoszą się chętni) odbędzie się wcześniejszy egzamin przedterminowy  na warunkach pierwszego terminu. Do egzaminu mogą podejśc osoby mające zaliczenie przedmiotu (powtarzające). Warunki egzaminu takie same jak na pierwszym terminie są opisane na moim koncie. Odbędzie się ustnie za pośrednictwem teams, pytania losowane z zagadnień na moim koncie. Osoby chętne proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa. 

                   

                       

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).