Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof [dot] nowicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 12.04.2018 r.
 czwartek - godz. 10:00-12:00
od 19.04 2018 r. 
czwartek - godz. 8:45-10:45

Ponadto: 

25.02.2018r. (niedziela)- godz. 10:30-11:30

10.03.2018r. (sobota)- godz. 17:45-18:45

21.04.2018r. (sobota)- godz. 10:30-11:30

19.05.2018r. (sobota)- godz. 17:30-18:30

03.06.2018 r. (niedziela)- 17:30-18:30

 

 

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadami egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.

                   

                       

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).