Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof.nowicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

odbywają  się
w poniedziałki godz. 14:00-15:15 oraz 18:15-19:00
Wyjątkowo zamiast 21.11.2022 odbędą się 25.11.2022 w godz. 9:00-11:00
                  zamiast 12.12.2022 odbędą się 16.12.2022 w godz. 9:00-11:00
          oraz zamiast 16.01.2023 odbędą się 17.01.2022 w godz. 9:00-11:00
oraz dla studentów zaocznych za pośrednictwem aplikacji teams
09.10.2022 r. (ndz.) - godz. 13:00-14:00
05.11.2022 r. (sob.)- godz. 15:00-16:00
18.12.2022 r. (ndz.)- godz. 11:15-12:15
21.01.2023 r. (sob.)- godz. 14:15-15:15
04.02.2023 r. (sob.)- godz. 9:00-11:00

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa forma konsultacji zostanie zmieniona na stacjonarną, wówczas stosowna infornmacja zostanie podana w tym miejscu. 

 Proszę mailowo o wskazanie, o której godzinie dana osoba chce się połączyć z takim wyprzedzeniem, aby w razie potrzeby umożliwić dołączenie danej osoby do konkretnej grupy w teams lub utworzyć dla niej kanał oraz wskazanie proponowanej godziny połączenia. Można w ważnych sprawach umówić na konsulatacje w teams w innych terminach po ich mailowym ustaleniu ze mną. Zapraszam także do kontaktu mailowego. 

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadami egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.

Informacje dotyczące warunków egzaminu i egzaminu przedterminowego (dbędzie się 25.06.2022r.) znajdują sie w zakładce materiały dla studentów.

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).