Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof.nowicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

11.04.2021 r. (niedz.) - godz. 18:00-19:00
18.04.2021 (niedz.)- godz. 16:45-17:45
16.05.2021 r. (niedz.) - godz. 11:15-12:15
13.06.2020 r. (niedz.) - godz. 14:15-15:15

 Proszę mailowo o wskazanie, o której godzinie dana osoba chce się połączyć z takim wyprzedzeniem, aby w razie potrzeby umożliwić dołączenie danej osoby do konkretnej grupy w teams oraz wskazanie proponowanej godziny połączenia.

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadami egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.

Przewidziane są dwa egzaminy przedterminowe  na warunkach pierwszego terminu. Warunki egzaminu takie same jak na pierwszym terminie są opisane na moim koncie. Odbędzie się ustnie za pośrednictwem teams, pytania losowane z zagadnień na moim koncie.
1) dla wszystkich osób posiadających zaliczenie (nieżaleznie od oceny, w tym powtarzających)  w dniu 30.05.2021r. Jeżeli będzie dużo chetnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane wcześniejszym terminem (tylko wcześniejszym) proszę o wiadomość, ustalimy datę i godzinę.    
2) dla osób posiadających ocenę co najmniej 4,0 z zaliczenia w dniach  05.06 i 06.06.2021r. Ponadto osoby zapisane na liście na wykładzie ocena 3,5. Jeżeli będzie dużo osób chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. 
Osoby chętne, w momencie uzyskania zaliczenia proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa. 

                   

                       

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).