Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof [dot] nowicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

środa 20.02.2019- godz. 8:30-10:30
środa (27.02.2019;13.03.2019; 27.03.2019;10.04.2019; 24.04.2019; 08.05.2019; 22.05.2019; 05.06.2019) - godz. 9:00-11:00
środa (06.03.2019; 20.03.2019; 03.04.2019; 17.04.2019; 15.05.2019; 29.05.2019; 12.06.2019) godz.14:15-15:15 i 16:45-17:45

Ponadto:
23.02.2019 r. (sob.) - godz. 16:00-17:00
09.03.2019 r. (sob.) - godz. 17:45-18:45
27.04.2019 r. (sob.)- godz.  17:30-18:30
25.05.2019 r. (sob.) - godz. 17:30-18:30
08.06.2019 r. (sob.)- godz. 10:30-11:30

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadami egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.

                   

                       

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).