Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof [dot] nowicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 od pazdziernika 2018 r.: 
wtorek - godz. 9:30-11:30;
natomiast  we wtorki w dniach:
13.11.2018r., 27.11.2018r., 11.12.2018r. - godz. 11:00-13:00 
Ponadto:
 06.10.2018 r. (sob.) - godz. 10:30-11:30;
18.11.2018 r. (niedz.) - godz. 11:15-12:15;
08.12.2018 r. (sob.)- godz.  11:15-12:15;
13.01.2019 r. (niedz.) - godz. 10:30-11:30

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadami egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.

                   

                       

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).