Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof [dot] nowicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 od 19.06.2019 r.  środa  -  godz. 8:45-10:45
od 10.07.2019 r. - urlop wypoczynkowy

Ponadto:
23.02.2019 r. (sob.) - godz. 16:00-17:00
09.03.2019 r. (sob.) - godz. 17:45-18:45
27.04.2019 r. (sob.)- godz.  17:30-18:30
25.05.2019 r. (sob.) - godz. 17:30-18:30
08.06.2019 r. (sob.)- godz. 10:30-11:30

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadami egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.
Z pracami egzaminacyjnymi mozna zapoznać się 26.06.2019r. i 03.07.2019r. w godz. 8:45-10:45. informacja została podana też na egzaminie. 

                   

                       

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).