Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowy, kontraktowy

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Phone:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof.nowicki [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje
odbywają  się za pośrednictwem aplikacji teams:

04.11.2023 r. (niedz.) - godz. 11:30-12:30
03.12.2023 r. (niedz.)- godz. 14:00-15:00
14.01.2024 r. (sob.)- godz. 12:00-13:00

Jeżeli forma konsultacji zostanie zmieniona na stacjonarną, wówczas stosowna informacja zostanie podana w tym miejscu. 

 Proszę mailowo o wskazanie, o której godzinie dana osoba chce się połączyć z takim wyprzedzeniem, aby w razie potrzeby umożliwić dołączenie danej osoby do konkretnej grupy w teams lub utworzyć dla niej kanał oraz wskazanie proponowanej godziny połączenia. Można w ważnych sprawach umówić na konsulatacje w teams w innych terminach po ich mailowym ustaleniu ze mną. Zapraszam także do kontaktu mailowego. 

 

Research career: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).