Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Krzysztof Nowicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A (Uniwersytecka 22/26)

 

Phone:
+48 71 375 2377
Email:
krzysztof.nowicki [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

W środy 26.02.2020, 11.03.2020, 25.03.2020, 08.04.2020, 22.04.2020, 06.05.2020, 20.05.2020- godz. 14:15-15:15 i 16:45-17:45
w czwartki 05.03.2020, 19.03.2020, 02.04.2020, 16.04.2020, 30.04.2020, 14.05.2020- godz. 9:00-11:00

Ponadto:
29.02.2020 r. (sob.) - godz. 19:30-10:30
14.03.2020 r. (sob.) - godz. 17:45-18:45
19.04.2020 r. (niedz.)- godz.  8:45-9:45
9.05.2020 r. (sob.) - godz. 17:30-18:30
06.06.2020 r. (sob.)- godz.  17:30-18:30

Zgodnie z regulaminem studiów oraz zasadami egzaminowania podanymi pisemnie na początku roku akademickiego nie ma III terminu ani dopytywania osób, które otrzymały 2,0.

Na prośbę studentów 14.12.2019r. o godz. 8: 30, s. BC odbędzie się wcześniejszy egzamin przedterminowy  na warunkach pierwszego terminu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (konieczność prowadzenia wykładu) niezbędne jest zgłoszenie chęci uczestnictwa. Do egzaminu mogą podejśc osoby mające zaliczenie przedmiotu (powtarzające). Warunki egzaminu takie same jak na pierwszym terminie są opisane na moim koncie.

                   

                       

 

 

 

 

Research career: 

Doktor nauk prawnych (2001, UWr), stopień naukowy uzyskany po obronie rozprawy „Warunkowe umorzenie postępowania jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy, której recenzentami byli prof. dr hab. Marek Bojarski oraz prof. dr hab. Andrzej Wąsek. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

1. Zainteresowania badawcze:

 zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym, kosztów procesu.  

2. Granty, projekty badawcze:

uczestnik projektu badawczego „Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego” (2009-2012).