Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Elżbieta Ostrowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

WPAE UWr

ul. Kuźnicza 46/47,  Wrocław

p.105 budynek B

Telefon:
71 3752983
Email:
elzbieta.ostrowska [at] uwr.edu.pl
Strona WWW: 
prawo.uni.wroc.pl
Konsultacje: 

wtorek godz. 9.30-11.30

Działalność naukowa: 

  1. Zainteresowania badawcze:  gospodarka światowa, handel zagraniczny, inwestycje zagraniczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowa integracja gospodarcza.

  2. Udział w grantach:  TEMPUS JEP 4130/95  kierowany przez prof. dr hab. Jarosława Kunderę,   TEMPUS JEP-8255 kier.przez prof.L.Olszewskiego (UWr) i prof. B.Klimczak ( AE Wrocław),  TEMPUS IB-JEP 114112-1999 kier.  przez prof.  J. Kunderę.

  3. W latach 90-tych członek Wydziałowej Komisji Wydawniczej z ramienia INE

 

 4. Stypendia naukowe:

       Wakacyjny kurs językowy, Uniwersytet Wiedeński, sierpień 1985 r., Austria.

       Stypendium naukowo-badawcze, Uniwersytet Amsterdamski, 1.02.  - 30.04. 1986 r., Instytut Europejski, Holandia.

       Stydyjna wizyta (szkolenie dydaktyczne), Uniwersytet Brighton, 27.03. - 1.04. 1995 r., W. Brytania (w ramach grantu TEMPUS JEP 4130/95).

       Stypendia naukowo-badawcze w ramach grantu TEMPUS JEP-8255: 11.06.-8.07.1995 r. Uniwersytet w Munster (Niemcy),   16.06.-7.07. 1997 r. Uniwersytet w Odensee ( Dania),  lipiec 1998 r. Uniwersytet Munster (Niemcy).

       Studyjna wizyta dydaktyczna, Uniwersytet Oldenburg  oraz instytucje samorządowe Dolnej Saksonii i miasta Hanower (Niemcy) w ramach współpracy regionalnej w Unii Europejskiej,  29.04.-1.05.2001 r.  (udział w grancie TEMPUS IB-JEP 114112-1999 ).

 

 4. Nagrody:    nagroda Ministra Edukacji Narodowej III stopnia za pracę naukową  (opublikowany doktorat),  1989 r.

 

 5. Ważniejsze  konferencje:

      cykl konferencji poświęconych integracji międzynarodowej 1984 r., 1986 r., 1990 r., (referaty). Organizator: IEP Uniwersytet Lódzki,

     konferencja nt. korporacji międzynarodowych, Warszawa, listopad 1991, ( głos w dyskusji). Organizator INE PAN, Warszawa,

     konferencja "Procesy dostosowawcze w gospodarce światowej", Wrocław, listopad 1991 r., (refetat). Org. INE WPiA UWr,

     "Proces integracji europejskiej a transformacja w Polsce", kwiecień 1996 r., AE Wrocław, (referat). Org.: AE Wrocław, INE UWR., Uniwersytet Munster, Uniwersytet Odensee (w ramach programu TEMPUS),

     "Transformacja w Polsce w aspekcie ekonomiki integracji europejskiej", marzec 1997 r., AE Wrocław, (referat). Org. j.w.

     "Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską", kwiecień 1999 r., Krzyżowa, (referat). Org.: j.w.

      "Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej", Kwiecień 2008 r., Wrocław (komunikat). Org. INE WPAiE UWr.,

      "Globalne wyzwania XXI wieku", grudzień 2009 r., Wrocław (referat). Org. WSZ"Edukacja" Wrocław, Uniwersytet Brno, IESF Porto,

      "Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy", kwiecień 2010 r., Wrocław (referat). Org.: INE WPAiE UWr, Komisja Europejska, PTE.