mgr Michał Stambulski

Doktorant

Email:
michal [dot] stambulski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania:

- teoria społeczna,

- konstytucjonalizm,

- edukacja prawnicza,

- estetyka prawa.

 

Udział w grantach:

– kierownik projektu Prawo i ideologia w świetle poststrukturalnej teorii społecznej  2016 -2019 (Narodowe Centrum Nauki, grant Preludium 2015/17/N/HS5/00733),

– wykonawca w projekcie Konstytucjonalizm. Rządy prawa, polityczność i sfera publiczna 2016-2019 (Narodowe Centrum Nauki, grant Opus 2015/17/B/HS5/00768, kierownik prof. A. Czarnota),

– wykonawca w projekcie Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczo-społeczna 2016-2019 (Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS 2015/19/B/HS5/03046, kieronwik prof. A. Czarnota)

 

Publikacje: 

 

Publikacje naukowe:

1. Batalia o człowieka czy przeciwko "człowiekowi"? Erich Fromm a Michel Foucault, w: Fromm – aplikacje, red. P. Jabłoński, R. Włodarczyk, IW Chiazm, Wrocław 2016, s.103-112 (http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=78879&from=pub...).

2. Edukacja prawnicza na poziomie Wyobrażeniowym, Symbolicznym i Realnym, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, Tom 8, Numer 3, 2016 (http://www.krytykaprawa.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=886033&dz=s6)

3. The Critique of Ideological Legal Reason, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol 5, No 1 (2015), Issue 1 (http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/92/130

4. Zamiana dyskursów. Władza jurydyczna a władza terapeutyczna w świetle teorii społecznej Michela Foucaulta, Przegląd Prawa i Administracji Tom CII. Postanalityczna filozofia prawa, 2015, red. M. Jabłoński, M. Paździora, s. 151-161;

5. Polityczność jako etyka polityczna prawa, w: Aksjologiczny wymiar prawa, red. M. Dudek, M. Stępień, Wyd. Nomos, Kraków 2015;

6. Pod okiem Wielkiego Innego. Prawo i film w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, Tom VI, Numer 1, 2014;

7. Co może dać nauce prawa polityczność? Przyczynek do przyszłych badań, razem z M. Paździorą, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2014/1, (http://archiwum.ivr.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/afp_2014_01_055.pdf);

8. Egzaminowanie prawników jako ceremoniał władzy. Perspektywa poststrukturalistyczna, w: Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy, red. J. Mazurkiewicz, WPAiE, Wrocław 2013 (www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/40555).

 

Inne:

1. Così fan tutte, czyli etyka adwokacka, Magazyn Pokój Adwokacki, nr 2, 2016 (https://issuu.com/pokojadwokacki/docs/magazyn_pok__j_adwokacki_2/92)

2. Sprawiedliwość jest ślepa. Daredevil Sezon 1 #oczymaAdwokata, Pokój Adwokacki, 2016.03.30 (http://pokojadwokacki.pl/test/?post=2991)

3. Prawo wypadło z orbit, Pokój Adwokacki, 2015.12.14 (http://pokojadwokacki.pl/test/?post=2676)

4. Nie rodzimy się prawnikami, stajemy się nimi, Pokój Adwokacki, 2015.10.20 (http://pokojadwokacki.pl/test/?post=2322)

5. E pluribus unum. Rozważania na tle felietonu adw. Andrzeja Nogala, Pokój Adwokacki, 2015.09.17 (http://pokojadwokacki.pl/test/?post=2026)