Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Julia Picur

Kontakt: 

Pokój 505, Budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Email:
julia [dot] picur [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

24.02.    9:40  -  10:40
17.03.   14:00 - 15:00
22.04.   13:10 - 14:10
  6.05.   14:15 - 15:15
  8.06.   10:00 - 11:00
 

 
Działalność naukowa: 

I. Zainteresowania badawcze:

- Rozwój parlamentaryzmu w ujęciu komparatystycznym

- Korzenie instytucji prawnych

- Prawo podatkowe, prawo autorskie

II. Publikacje

A. Rozdziały w monografiach

Wstęp [w]: Ochrona konsumenta w sieci, wyd. SKN OKiK, Wrocław 2017, s. 4-5. 

Prawo do informacji publicznej a ochrona konsumentów, Ochrona konsumentów w wybranych sektorach usług, wyd. SKN OKiK, Wrocław 2016, s. 27-36.

Wydarzenia związane z odrodzeniem państwowości polskiej w 1918 roku w wybranych relacjach prasy codziennej, W walce o wolność i niepodległość Polski, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, s. 162-171.

B. Artykuły naukowe

O zbiorze Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane, autorstwa Jana Herburta, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, pod redakcją Leonarda Górnickiego, vol. 6, No. 1, Wrocław 2017, s. 167–192. 

Uwagi Jana Stapińskiego o galicyjskiej reformie prawa wyborczego, Z badań nad prawem i administracją, Acta Erasmiana, t. VII, Wrocław 2014, s. 367-375.

Przychody z dywidend a zwolnienie z CIT, Rzeczpospolita, 14.08.2014 r.

Koszty podatkowe twórców, Rzeczpospolita, 25.09.2014 r.

C. Pozostałe

Wygłoszenie referatu zatytułowanego Dokument zapłaty jako dowód w sprawie w ramach Seminarium Naukowego, Wrocław 2015.

Wygłoszenie referatu zatytułowanego Status prawny konsumenta w prawie islamu, Warsztaty naukowe, Wrocław 2016.

Online publishing of databases, working group 4, 11th Summer School of European IP and ICT Law, Reichenau 2016.