Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Julia Picur

Kontakt: 

Pokój 505, Budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Email:
julia.picur [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym konsultacje odbywają się
w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00.
 

Działalność naukowa: 

I. Zainteresowania badawcze:

Prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo podatkowe
Reformy prawa a legislacja w czasach nowożytnych
Korektura prawa

II. Publikacje
Przychody z dywidend a zwolnienie z CIT, Rzeczpospolita, 14.08.2014 r.
 
Koszty podatkowe twórców, Rzeczpospolita, 25.09.2014 r.
 
Uwagi Jana Stapińskiego o galicyjskiej reformie prawa wyborczego, Z badań nad prawem i administracją, Acta Erasmiana, t. VII, Wrocław 2014, s. 367-375.
 
Prawo do informacji publicznej a ochrona konsumentów, Ochrona konsumentów w wybranych sektorach usług, wyd. SKN OKiK, Wrocław 2016, s. 27-36.
 
Wydarzenia związane z odrodzeniem państwowości polskiej w 1918 roku w wybranych relacjach prasy codziennej, W walce o wolność i niepodległość Polski, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, s. 162-171.
 
O zbiorze Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane, autorstwa Jana Herburta, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, pod redakcją Leonarda Górnickiego, vol. 6, No. 1, Wrocław 2017, s. 167–192. 
 
Wstęp [w]: Ochrona konsumenta w sieci, wyd. SKN OKiK, Wrocław 2017, s. 4-5. 
 
Z dziejów Gminy Rudna, Aus der Geschichte über Gemeinschaft, Przepisy i tradycje, Wrocław 2018, s. 7-15.

III Pozostałe
Wygłoszenie referatu zatytułowanego Dokument zapłaty jako dowód w sprawie w ramach Seminarium Naukowego, Wrocław 2015.
 
Wygłoszenie referatu zatytułowanego Status prawny konsumenta w prawie islamu, Warsztaty naukowe, Wrocław 2016.
 
Online publishing of databases, working group 4, 11th Summer School of European Intellectual Property and ICT Law, Reichenau 2016.