mgr Julia Picur

Doktorant

Email:
julia [dot] picur [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

I. Zainteresowania badawcze:

- Rozwój parlamentaryzmu w ujęciu komparatystycznym

- Korzenie instytucji prawnych

- Prawo podatkowe, prawo autorskie

II. Publikacje

A. Rozdziały w monografiach

Prawo do informacji publicznej a ochrona konsumentów, Ochrona konsumentów w wybranych sektorach usług, wyd. SKN OKiK, Wrocław 2016, s. 27-36.

Wydarzenia związane z odrodzeniem państwowości polskiej w 1918 roku w wybranych relacjach prasy codziennej, W walce o wolność i niepodległość Polski, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, s. 162-171.

B. Artykuły naukowe

Uwagi Jana Stapińskiego o galicyjskiej reformie prawa wyborczego, Z badań nad prawem i administracją, Acta Erasmiana, t. VII, Wrocław 2014, s. 367-375.

C. Pozostałe

Przychody z dywidend a zwolnienie z CIT, Rzeczpospolita, 14.08.2014 r.

Koszty podatkowe twórców, Rzeczpospolita, 25.09.2014 r.

Wygłoszenie referatu zatytułowanego Dokument zapłaty jako dowód w sprawie w ramach Seminarium Naukowego, Wrocław 2015.

Online publishing of databases, working group 4, 11th Summer School of European IP and ICT Law, Reichenau 2016.