mgr Anna Drozd

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Kontakt mailowy: anna [dot] drozdatuwr [dot] edu [dot] pl

Telefon:
+48 71 375 2351
Email:
anna [dot] drozd [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

pokój 201, budynek A

 

Dla studentów wieczorowych - NSP

poniedziałek: 14:00 - 15:00

wtorek: 16:00 - 17:00

oraz w terminach uzgodnionych ze Studentami drogą mailową

Uprzejmie proszę o zgłaszanie przyjścia na konsultacje drogą mailową

 

W razie wątpliwości lub utrudnień związanych z terminem konsultacji, proszę o kontakt mailowy: annadrozdatop [dot] pl oraz anna [dot] drozdatuwr [dot] edu [dot] pl

 

Rekomendowane strony www do zdobywania wiedzy o postępowaniu karnym:

http://krp.gov.pl/

http://www.prokuratura-zz.pl/

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/wybrane_orzeczenia_eptcz/

http://ms.gov.pl/

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/

http://palestrapolska.wordpress.com/

http://orzeczenia.ms.gov.pl/

http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,16806042,Dozywocie_za_podwojne_morderstwo_w_Filharmonii_Dolnoslaskiej.html

http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/rewolucja-w-sadzie,475898.html

 

 

 

 

 

Aktulaności z życia Katedry Postępowania Karnego: http://kpk.prawo.uni.wroc.pl/index.php

Linki do baz Wydziału: https://prawo.uni.wroc.pl/tresc/233

Zdjęcie użytkownika mgr Anna Drozd
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania badawcze:

- rola, znaczenie i procesowe determinanty udziału pokrzywdzonego w procesie karnym

- ochrona praw i interesów ofiar przestępstw na płaszczyźnie prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego

- procesowe i psychologiczne aspekty zeznań świadków w procesie karnym

- podstawy odpowiedzialności karnej fundacji oraz stowarzyszeń 

- rażąca niesprawiedliwość orzeczenia jako element sprawiedliwości proceduralnej

 

Wystąpienia na konferencjach:

 1. Międzynarodowa konferencja „Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy” 14.12.2012 r., Wrocław –  referat pt.: "Egzamin może mieć sens, gdy student będzie sensownie przygotowany – o potrzebie dostosowania uczenia się do formy egzaminu"
 2. II Ogólnopolska Konferencja Karnoprocesowa ”Proces karny a Konstytucja” 15-17.03.2013 r., Wisła,– referat pt. : „O sądowej kontroli powtórnego postanowienia o zaniechaniu ścigania przez pryzmat gwarancji konstytucyjnych  – uwagi na przedpolu skargi subsydiarnej”
 3. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji k.p.k.” 20-21.05.2013 r., Toruń,– referat pt. : "Inicjatywa dowodowa pokrzywdzonego w świetle projektowanej kontradyktoryjności procesu karnego”
 4. Studencko – doktorancka konferencja pod tytułem „Model procesu karnego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”, 28 – 30 marca 2014 r., Karpacz,  – referat pt. : „O  inicjatywie dowodowej Sądu w kontradyktoryjnym procesie  – uwagi wybrane na tle nowelizacji art. 167 k.p.k.”
 5. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Środki zaskarżenia w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego” , 9-10 czerwca 2014 r., Toruń– referat pt. : „Kontrola Sądu odwoławczego poza granicami zaskarżenia w trybie art. 440 k.p.k. - czy rzeczywiście kontradyktoryjna ?”
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura wykluczenia? Wykluczenie ekonomiczno-społeczne”, Kraków, 14-16 listopada 2014 r.,  - referat: „Wykluczony ojciec” –  o instrumentalizacji prawa w walce rozwiedzionych rodziców o dziecko” 
 7. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt.: "Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza" Wrocław, 17 kwietnia 2015 r, - referat:  „Czy pacjent ma wpływ na ukaranie lekarza? – perspektywa pozycji procesowej pokrzywdzonego w świetle przepisów o odpowiedzialności zawodowej lekarza"
 8. Konferencja Studencko – Doktorancka pt.: "Granice stosowania środków przymusu w procesie karnym", Karpacz, 27 - 29.03.2015 r,  referat: "Wpływ pokrzywdzonego na tymczasowe aresztowanie – uwagi na tle problematyki granic stosowania środków zapobiegawczych”
 9. V Konferencja Kół Naukowych pt.: ,,Dowody w procesie karnym w świetle nowelizacji KPK’’ Wrocław, 22 maja 2015 r. – referat: ,,Inicjatywa dowodowa sądu w kontradyktoryjnym postępowaniu – o interpretacji pojęcia „wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami’’

 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

 

 1. Prowadzenie szkoleń psychologicznych dla członków Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w 2010-2012
 2. Konsultacje opinii prawnych przygotowywanych przez członków Uniwersyteckiej Poradni Prawnej z zakresu prawa karnego i rodzinnego (2012 – obecnie)
 3. Przygotowanie kazusów na potrzeby XVI ogólnopolskiego konkursu Krasomówczego (dla ELSA Wrocław) – 20 kwietnia 2012
 4. Wystąpienie w roli pary pokazowej w ramach XVII Lokalnego Konkursu Krasomówczego (dla ELSA Wrocław) – 21 marca 2013 r., Wrocław
 5. Udział w jury konkursu i wygłoszenie mowy pokazowej w ramach I Konkursu Krasomówczego im Heleny Chodkowskiej oraganizowanym w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Zarządzenia i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – 16 listopada 2013 r.
 6. Przeprowadzenie warsztatów z pisania pism procesowych w sprawach karnych na Uczelni Techniczno – Handlowej im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – 23 maja 2014 r.
 7. Przeprowadzenie prelekcji dla Uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu pt.: „Prawne aspekty cyberprzemocy” – 2. 12. 2013 r.
 8. Przeprowadzenie seminarium dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt.: „Technologie informacyjne w procesie karnym” – 2.06.2015 r.
 9. Rola Sekretarza Konferencji – Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach III edycji Wrocławskich Seminariów Karnoprocesowych „Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym” – Wrocław, 13 kwietnia 2015 (http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/)
 10. Rola współredaktora publikacji pokonferencyjnej pt. „Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym”  (wraz z prof. J. Skorupką), link: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/ 
 11. Udział w projekcie studencko – doktoranckim realizowanym w ramach stypednium fundacji im. Lesława Pagi  pt: „ Prawne vademecum dla młodego przedsiębiorcy” – jako autor merytroryczny oraz organizator konferencji w dniu 8 maja 2015 r. (we Wrocławiu); link: http://prawnevademecum.pl/
 12. Udział w komitecie organizacyjnym – ogólnopolska konferencja nauka „II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego  "Rola prokuratora w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym" – 15 październik 2015 r., link: http://prawo-dowodowe.prawo.uni.wroc.pl

 

 Działalność pozauczelniania:

- aplikacja adwokacka 2011-2014 r. zakończona egzaminem adwokackim 19-21 marca 2014 r. 

- świadczenie pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych 

- prowadzenie szkoleń z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz spółdzielczego: 

Odpowiedzialność karna w organizacji pozarządowej 

Tematyką szkolenia jest zakres odpowiedzialności karnej członków zarządów fundacji i stowarzyszeń (na podstawie aktów prawnych: Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Ustawa o rachunkowości) oraz procesowych instytucji służących obronie w postępowaniu karnym.

Dla:  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Zawieranie umów w działalności organizacji pozarządowych

Tematyką szkolenia jest omówienie podstawowych instytucji z zakresu ogólnego prawa umów oraz poszczególnych typów umów zawieranych najczęściej w praktyce organizacji pozarządowych ( umowy o dzieło/zlecenie/ pracę/świadczenia usług/darowizny/sponsoringu/najmu )

Dla:  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Warsztaty praktycznego przygotowania pism procesowych w działalności organizacji pozarządowych

Tematyką szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek w redagowaniu podstawowych pism procesowych: zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wezwania do zapłaty, pozwu w postępowaniu uproszczonym (na formularzu), wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Dla:  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

„Warsztaty psychologiczne dla prawników: Czyli Jak być dobrym psychologiem będąc dobrym prawnikiem?”

Tematyką szkolenia są umiejętności interpersonalne służące nawiązaniu relacji z klientem, skutecznemu pozyskaniu informacji oraz udzieleniu fachowej porady. Szkolenie polega na praktycznym przybliżeniu technik asertywności, komunikacji niewerbalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem i presją czasu, poszukiwania kreatywnych rozwiązań, zasad pracy w grupie oraz szeroko pojętej kultury osobistej w relacji z trudnym/szczególnym klientem. 

Dla: Uniwersytecka Poradnia Prawna (Uniwersytet Wrocławski)

„Prawo i finanse – w ramach projektu Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”

Tematyką szkolenia są prawne aspekty działalności spółdzielni socjalnej w obszarze prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółdzielczego oraz prawa karnego.

Dla: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Warsztaty: „Umiejętności miękkie w kontekście metodyki pracy sędziego/pracowników sądu”

Tematyką szkolenia i praktycznych warsztatów są umiejętności interpersonalne (sztuka nawiązywania kontaktu, bariery komunikacyjne, perswazja a manipulacja, aktywne słuchanie) wykorzystywane  w pracy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości m.in. w kontakcie z osobami pokrzywdzonymi  ( adresowane do sędziów, asystentów oraz pracowników sekretariatów).

Dla:  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Szkolenie: „Stosowanie środków probacji w polityce karnej państwa”, „Efektywne wykonywanie dozoru i środków probacyjnych” oraz " Efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych"  (06.2015 r. - 01.2016 r.)

Szkolenia  realizowane w ramach projektu: „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”  (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej,  w tym sankcji pozawięziennych).

Dla:  Ministerstwa Sprawiedliwości

Szkolenie: „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” (10 - 12. 2015 r. )

Szkolenie realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego). 

 

Publikacje: 
 1. Środki probacyjne a sytuacja procesowa pokrzywdzonego, Edukacja Prawnicza, artykuł on –line, 19.08.2010 r.
 2. Pokrzywdzony wobec mediacji, Edukacja Prawnicza, artykuł on –line, 19.08.2010 r.
 3. Aspekty proceduralne stosowania tymczasowego aresztowania a uprawnienia pokrzywdzonego, Edukacja Prawnicza, artykuł on –line, 19.08.2010 r.
 4. Definicja pojęcia pokrzywdzonego w procesie karnym, Edukacja Prawnicza, artykuł on –line, 19.08.2010 r.
 5. Pokrzywdzony wobec porozumień procesowych,  Edukacja Prawnicza, artykuł on –line, 19.08.2010 r.
 6. „Kazus 1. Zawarcie umowy przez stronę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i swobodne wyrażenie woli” (w:) Kazusy i wzory pism, red. I. Kraśnicka, Beck, Warszawa, 2011.
 7. „Rozdział XII. Postanowienia po uprawomocnieniu się orzeczenia” (w:) Postępowanie karne. Materiały do ćwiczeń, red. J. Skorupka, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011.
 8. Koncepcja oszustwa sądowego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, Wrocławskie Studia Sądowe, 3/2012.
 9. Egzamin może mieć sens, gdy student będzie sensownie przygotowany – o potrzebie dostosowania uczenia się do formy egzaminu (w:) Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy: o egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników, konferencja międzynarodowa 14 grudnia 2012 r., red. J. Mazurkiewicz, Wrocław, 2013.
 10. Realizacja interesów pokrzywdzonego w trybach konsensualnych (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego,  red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.
 11. O sądowej kontroli powtórnego postanowienia o zaniechaniu ścigania przez pryzmat gwarancji konstytucyjnych  – uwagi na przedpolu skargi subsydiarnej (w:) Proces karny a Konstytucja, red. A. Światłowski Kraków, 2013
 12. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania instytucji pełnomocnika w kontradyktoryjnym procesie karnym” (w:) Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji  k.p.k., red. A. Lach, Toruń, 2014.
 13. Prawo oskarżyciela posiłkowego do zaskarżenia wyroku na korzyść oskarżonego – rozważania na tle subiektywnego kryterium oceny gravamen”; Wrocławskie Studia Sądowe 1/2014
 14. Rozporządzenie mieniem  jako znamię oszustwa sądowego.  Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2012 r. (V KK 419/11) – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XIX: 2014, z. 2
 15. O inicjatywie dowodowej Sądu w kontradyktoryjnym procesie  – uwagi wybrane na tle nowelizacji art. 167 k.p.k.” -  Wrocławskie Studia Sądowe 2/ 2014
 16. „Inicjatywa dowodowa pokrzywdzonego w świetle kontradyktoryjnego procesu karnego” – Prokuratura i Prawo 2014, nr 10.
 17.  "Kontradyktoryjność jako gwarancja przyspieszenia procesu karnego – rozważania na tle stanowiska prokuratury wobec nowelizacji Kodeksu postępowania karnego" [w:] „Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia”, red. Justyna Żylińska i Monika Filipowicz – Tuthill, Warszawa 2015
 18. "Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych" - red. Anna Drozd, Jerzy Skorupka, Warszawa 2015