Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Magdalena Podolska

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
magdalena [dot] podolska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 odbywają się w każdy wtorek w godz. 15:00-17:00.

We wszystkich sprawach zachęcam do kontaktu mailowego.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- prawo dowodowe,

- granice legalności czynności procesowych,

- środki przymusu,

- prawo do obrony,

- status obrońcy w procesie karnym.

 

Dorobek naukowy:

I. Artykuły/ rozdziały w monografiach/ hasła encyklopedyczne

1) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 października 2012 r. (I KZP 14/12), Wrocławskie Studia Sądowe 2013, nr 1,

2) O sposobie regulacji dopuszczalności gromadzenia i wykorzystywania „dowodów prywatnych” w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Wrocławskie Studia Sądowe 2014, nr 2,

3) Granice przeszukania w procesie karnym na tle standardów konwencyjnych i konstytucyjnych, Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 4.

 

Działalność pozauczelniana:

Od 2013 r. aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

 

O sobie:

Absolwentaka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2012 r. (praca magisterska pt. "Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie w procesie karnym" napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Skorupki). Od 2012 r. doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego, od 2013 r. aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze z zakresu procesu karnego obejmują przede wszystkim prawo dowodowe, w tym w szczególności granice legalności czynności dowodowych, środki przymusu, a także prawo oskarżonego do obrony oraz status obrońcy w procesie karnym.

W roku akademickim 2014/2015 prowadzi ćwiczenia z przedmiotu Postępowanie karne.

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie w klasie skrzypiec.

Prywatnie wegetarianka i entuzjastka snowboardingu wysokogórskiego.