Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Tomasz Tomczak

Email:
tomasz [dot] tomczak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

pokój: 106A

Ze względu na wyjazd na stypendium w roku akademickim 2017/2018 nie prowadzę zajęć.

 

Działalność naukowa: 

Działalność naukowa:

Tytuł Master of Laws zdobyty na Uniwersytecie Radboud w Holandii. Tytuł pracy: "A parallel debt clause in collective security arrangements. A comparative study of Polish and Dutch law"

 

Nagrody i wyróżnienia:

1. Student z najwyższą średnią ocen wśród studentów studiów stacjonarnych prawa (2010-2015)

2. Laureat stypendium Edwarda Barry McDougalla (2017-2018)

 

Konferencje:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowa ustawa konsumencka a zakres ochrony konsumenta" 24.05.2015 r., Wrocław - referat pt.: "Ochrona zaufania konsumenta do przekazywanej mu przedkontraktowej informacji handlowej"

2. "Studencko-Doktorancki Panel Międzynarodowej Konferencji Naukowej Legal Innovation - Young Researches" 20.04.2017 r., Wrocław - udział w sesji posterowej: "Ubezpieczenie działalności gospodarczej od cyberataku"

3. "22nd UBC Interdisciplinary Legal Studies Graduate Conference" May 10-11, 2018, Vancouver (Canada) - referat pt. "Are Crypocurrencies the New <<Financial Weapons of Mass Destruction>>"?

Publikacje (nadchodzące):

"Hipoteka polska a hypotheque prowincji Quebek. Porównanie z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego" - Przegląd Prawa i Administracji (przyjęty do druku)

 

Działalność w organizacjach:

1. Członek Kliniki Praw Człowieka na Uniwersytecie w Ottawie (Member of the Human Rights Clinic of the Human Rights Research and Education Centre at the University of Ottawa) (wrzesień 2017-aktualnie)

 

Inne:

1. Współautor dokumentu wspierającego dla specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw niezależności sędziów, prawników i adwokatów Diego Garcia-Sayan odnośnie wizyty w Polsce w dniach 23-27 października 2017 r.