Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Tomasz Tomczak

Doktorant

Kontakt: 

pokój 110, budynek C (łącznik), ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Room 110C, 22/26 Uniwersytecka Street, 50-145 Wrocław

 

Email:
tomasz.tomczak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

pokój: 110C

room 110C
Piątek: 11:30-13:30
Friday: 11:30-13:30
Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, ze względu na obecnie panującą epidemię koronawirusa, konsultacje nie odbywają się. Proszę o kontakt mailowy.
In accordance with the regulation of the Rector of the University of Wrocław, because of the COVID-19 epidemic, I will not be available during the office hours. Regardless of the above, please do not hesitate to write me an email.  

 

Działalność naukowa: 

Działalność naukowa:

Tytuł Master of Laws zdobyty na Uniwersytecie Radboud w Holandii. Tytuł pracy: "A parallel debt clause in collective security arrangements. A comparative study of Polish and Dutch law" (2015)

Tytuł Master of Laws zdobytu na Uniwersytecie w Ottawie (Kanada). Tytuł pracy: "Problem of accessory security rights in the case of syndicated lending – a comparative study of Polish, Dutch and Ontario laws" (2018)

 

Nagrody i wyróżnienia:

1. Student z najwyższą średnią ocen wśród studentów studiów stacjonarnych prawa (2010-2015)

2. Laureat stypendium Edwarda Barry McDougalla (2017-2018)

3. Laureat stypendium "Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)" - Munster, Wrocław, Cambridge, Walencja (2018-2019)

4. Wyróżnienie rozprawy pt. Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym - problem separacji podmiotowej (2020) 

5. Stypendium "Campus France" i związany z nim staż naukowy na Université Toulouse 1 Capitole (grudzień 2021).

6. Staż naukowy w UNIDROIT w Rzymie (styczeń 2022).  
Prowadzone zajęcia:

1. Prawo handlowe

2. Prawo ochrony konsumenta

3. Prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych

4. Partnerships and Corporations (zajęcia prowadzone po angielsku w ramach programu LL.M. na Uniwersytecie Wrocławskim)

Publikacje (przyjęte do druku):

1. Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych - analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, Monitor Prawniczy (przyjęty do druku)
2. Klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów frankowych jako postanowienia określające główne świadczenia stron, Niematerialność a prawo. Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej (przyjęty do druku)
3. Anti-cryptocurrency narrative in public interest litigation (publikacja w ramach Programme in European Private Law for Postgraduates) (przyjęty do druku)

Konferencje i wystąpienia:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowa ustawa konsumencka a zakres ochrony konsumenta" 24.05.2015 r., Wrocław - referat pt.: "Ochrona zaufania konsumenta do przekazywanej mu przedkontraktowej informacji handlowej"

2. "Studencko-Doktorancki Panel Międzynarodowej Konferencji Naukowej Legal Innovation - Young Researches" 20.04.2017 r., Wrocław - udział w sesji posterowej: "Ubezpieczenie działalności gospodarczej od cyberataku"

3. "22nd UBC Interdisciplinary Legal Studies Graduate Conference" May 10-11, 2018, Vancouver (Canada) - referat pt. "Are Crypocurrencies the New <<Financial Weapons of Mass Destruction>>"?

4. "Reforma prawa zabezpieczeń w Kanadzie z perspektywy definicji <<zabezpieczenia wierzytelności>>" - wystąpienie w ramach zaproszenia przez Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej, 17.12.2018 r., Wrocław 

Działalność w organizacjach:

1. Członek Kliniki Praw Człowieka na Uniwersytecie w Ottawie (Member of the Human Rights Clinic of the Human Rights Research and Education Centre at the University of Ottawa) (wrzesień 2017-sierpień 2018)

 

Inne:

1. Współautor dokumentu wspierającego dla specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw niezależności sędziów, prawników i adwokatów Diego Garcia-Sayan odnośnie wizyty w Polsce w dniach 23-27 października 2017 r.

2. Pomoc przy sporządzaniu raportu Rady Praw Człowieka ONZ dotyczącej Krajowych Rad Sądowniczych.