mgr Marcin Jędrysiak

Doktorant

Email:
marcin [dot] jedrysiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Semestr letni 2016/2017:

Środa, godz. 13:00-14:00, sala 304B W budynku B

Konsultacje z dnia 7 czerwca nie odbędą się z powodu choroby. Przeniesione zostały na wtorek 13.VI, godzinę 17:15

Działalność naukowa: 

Redaktor naczelny studencko-doktoranckiego czasopisma naukowego ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej".

Stypendysta ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2014.

 

Zainteresowania badawcze:

Myśl polityczna i prawna na Białorusi, Litwie i Ukrainie

Polska myśl polityczna na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku

Prawna regulacja statusu mniejszości narodowych i etnicznych

Polityka narodowościowa

Prawo podatkowe

Prawo finansowe