Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Marcin Jędrysiak

Email:
marcin [dot] jedrysiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Semestr zimowy 2018/2019 // Winter Semester 2018/2019

Październik/October:
Wtorek/Tuesday

11:15-13:15

Pokój: 304b, budynek B  (gabinet pośrodku przedsionka)
Room: 304b, buidling B (office in the middle of the corridor)

Dla studentów zaocznych:
6 października: 9:45-11:45
14 października: 9:45-11:45 
2 grudnia 9:45-11:45 

 

Działalność naukowa: 

Redaktor naczelny studencko-doktoranckiego czasopisma naukowego ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej".

Stypendysta ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2014.

 

Zainteresowania badawcze:

Myśl polityczna i prawna na Białorusi, Litwie i Ukrainie

Polska myśl polityczna na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku

Prawna regulacja statusu mniejszości narodowych i etnicznych

Polityka narodowościowa

Prawo podatkowe

Prawo finansowe