Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Marcin Jędrysiak

Email:
marcin.jedrysiak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Semestr zimowy 2020/2021/Winter semester 2020/2021
Wtorek 16:00-18:00
Tuesday 4:00-6:00

Pokój: 304b, budynek B  (gabinet pośrodku przedsionka)
Room: 304b, buidling B (room in the middle of the corridor)
Konsultacje możliwe także drogą on-line
Contact possible also on-line

Dla studentów zaocznych:
17.X.2020 9:00-11:00
28.XI.2020 9:00-11:00
6.XII.2020 9:30-11:30
Datę konsultacji w styczniu podane zostaną później.

Konsultacje dla studentów zaocznych odbywają się w formie on-line

 

Działalność naukowa: 

Stypendysta ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2014.
Doradca podatkowy, nr wpisu 13470

 

Zainteresowania badawcze:

Myśl polityczna i prawna na Białorusi, Litwie i Ukrainie

Polska myśl polityczna na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku

Prawna regulacja statusu mniejszości narodowych i etnicznych

Polityka narodowościowa

Prawo podatkowe

Prawo finansowe