Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Marcin Jędrysiak

Email:
marcin [dot] jedrysiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Sesja letnia 2017/2018:

Poniedziałek

12:45-13:45

Pokój: 304b, budynek B  (gabinet pośrodku przedsionka)

 

 

Działalność naukowa: 

Redaktor naczelny studencko-doktoranckiego czasopisma naukowego ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej".

Stypendysta ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2014.

 

Zainteresowania badawcze:

Myśl polityczna i prawna na Białorusi, Litwie i Ukrainie

Polska myśl polityczna na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku

Prawna regulacja statusu mniejszości narodowych i etnicznych

Polityka narodowościowa

Prawo podatkowe

Prawo finansowe