Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Barbara Trybulińska

Kontakt: 

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50 – 138 Wrocław

Email:
barbara [dot] denisiuk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W roku akademickim 2017/2018 brak zajęć i konsultacji dydaktycznych.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- prawo spółek handlowych, także w zakresie przemian związanych z komunikacją i rejestracją drogą elektroniczną

- międzynarodowe i europejskie prawo gospodarcze oraz jego wpływ na regulacje krajowe

 

Działalność pozauczelniana:

Aplikantka notarialna

 

O sobie:

Magister prawa (2015, praca magisterska pt. "Równe traktowanie państw na tle klauzuli największego uprzywilejowania w systemie Światowej Organizacji Handlu", przygotowana pod kierunkiem dr. hab. prof. nadzw. UWr A. Kozłowskiego), doktorantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego oraz Szkołę Prawa Francuskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.