mgr Barbara Trybulińska

Doktorant

Kontakt: 

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50 – 138 Wrocław

Email:
barbara [dot] denisiuk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

semestr letni 2016/2017:

 

piątki 16.30 - 18.30
 

 

pokój 104c w budynku A

 

Zachęcam również do kontaktu mailowego.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- prawo spółek handlowych, także w zakresie przemian związanych z komunikacją i rejestracją drogą elektroniczną

- międzynarodowe i europejskie prawo gospodarcze oraz jego wpływ na regulacje krajowe

 

Działalność pozauczelniana:

Aplikantka notarialna

 

O sobie:

Magister prawa (2015, praca magisterska pt. "Równe traktowanie państw na tle klauzuli największego uprzywilejowania w systemie Światowej Organizacji Handlu", przygotowana pod kierunkiem dr. hab. prof. nadzw. UWr A. Kozłowskiego), doktorantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego oraz Szkołę Prawa Francuskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.

Publikacje: 

GLOSY

  • 1. Zwolnienie prokuratora ze względu na stan zdrowia a dyskryminacja w zatrudnieniu, Monitor Prawa Pracy, nr 9/2014
  • 2. Glosa do wyroku SN II PK 218/11, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Zeszyt 3(14)/2014
  • 3. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14.11.2012 r. (III SA/Wa 427/12), Kwartalnik Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, nr 1/2015
  • 4. Glosa do wyroku SN I PK 150/13, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Zeszyt 2(17)/2015
  • 5. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.07.2016 r., III CZP 32/16, Kwartalnik Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, nr 3/2017
  • 6. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19.10.2016 r., III CZP 5/16, Rejent nr 8/2017

ARTYKUŁY

  • 1. Projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z o.o., Przegląd Prawa Handlowego, nr 8/2016