Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Anna Koropczuk

Pracownik naukowy, kontraktowy

Kontakt: 

pokój 511, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
anna.koropczuk [at] prawo.uni.wroc.pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim konsultacje odbywają się:

we wtorki - w godz. 15 - 16;

w piątki - w godz. 15 - 16

Działalność naukowa: 
Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Argumentacja aksjologiczna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach karnych" napisała pod kierownictwem prof. Adama Sulikowskiego. Studia ukończyła z ogólnym wynikiem bardzo dobry.
Doktor nauk prawnych, o specjalności teoria prawa. Rozprawa doktorska pt.: "Obrona przez kulturę jako argument w dyskursie prawniczym", napisana pod merytorczną opieką prof. Adama Sulikowskiego, została obroniona w maju 2015r. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół tematu związanego z rozprawą doktorską, zjawiskiem multikulturowości, argumentacją prawniczą i aksjologią. Prowadzone przez nią badania mają charakter interdyscyplinarny.
Prowadzi zajęcia z Kliniki prawa - sekcji karnej.
Zawodowo, adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.