mgr Patryk Stalski

Doktorant

Kontakt: 

pokój 306, budynek A

Email:
patryk [dot] stalski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

20.11.2016 - godz. 15-16

11.12.2016 - godz. 15-16

8.01.2017 - godz. 13:15-14:15

15.01.2017 - godz. 11-12

22.01.2017 - godz. 11-12

28.01.2017 - godz. 10:15-11:15
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Totalitaryzm; autorytaryzm; nazizm - geneza, skutki; faszyzm - geneza, skutki; neonazizm i jego reperkusje; Napoleon Bonaparte; George Patton; polska myśl polityczna lat 1918-1939; myśl polityczna J. Piłsudskiego; historia I i II Wojny Światowej; Polacy w II Wojnie Światowej; Zimna wojna; Żelazna kurtyna w Europie; przemiany społeczne i polityczne w Europie w latach 1945-2007.

Publikacje: 

Artykuł pt. "Prawo do obrony koniecznej", Acta Erasmiana V. Varia, WPAiE, Wrocław 2013

Artykuł pt. "Granice obrony koniecznej", Acta Erasmiana VI. Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, WPAiE, Wrocław 2014

Artykuł pt. "O relacjach między konserwatyzmem a faszyzmem: Pro Fide Rege et Lege", Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, zeszyt 36, nr 4, WUWr, Wrocław 2014

Artykuł pt. "Sądownictwo III Rzeszy w latach 1933–1945", Acta Erasmiana X. Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, WPAiE, Wrocław 2015

 

Stała redakcja językowa i historyczna czasopisma naukowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. "Acta Erasmiana"