mgr Krzysztof Jankowski

Doktorant

Kontakt: 

Twitter: https://twitter.com/KJJankowski

Zapraszam do odwiedzania strony Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta (CEJM) przy Uniwersytecie Wrocławskim: www.cejm.uni.wroc.pl oraz do śledzenia profilu CEJM na Twitterze: https://twitter.com/CEJM_UWr .

Centrum Doskonałości przy Uniwersytecie Wrocławskim zostało powołane decyzją Komisji Europejskiej na lata 2014-2017, a jego bazą jest Katedra Jeana Monneta działająca od 2010r. przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Jest częścią i najwyższym stopniem programu Jean Monnet, zapoczątkowanego w 1989r. i mającego na celu stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także globalnie, w państwach spoza UE. Obecnie na świecie działa blisko 200 Centrów Doskonałości, a nowo powstałe Centrum przy Uniwersytecie Wrocławskim jest pierwszym w Polsce w dziedzinie studiów i badań nad prawem UE.

Celem Centrum jest tworzenie bazy współpracy naukowców zajmujących się prawem Unii Europejskiej oraz propagowanie wiedzy na temat procesów integracyjnych w Unii Europejskiej – prawnych, ekonomicznych, politologicznych i historycznych. W szczególności ma ono służyć promowaniu współpracy Profesorów Jeana Monneta, kierowników Katedr Jeana Monneta, kadry uniwersyteckiej prowadzącej zajęcia w ramach modułów europejskich. Jest to wreszcie struktura otwarta na współpracę z otoczeniem uniwersyteckim, aspirująca do organizacji oraz współuczestnictwa w inicjatywach lokalnych i regionalnych propagujących integrację europejską.

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres: cejmatuni [dot] wroc [dot] pl .

Email:
krzysztof [dot] jankowski [at] prawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017 odbywają się w pokoju 303 budynek B WPAiE, w piątki od godziny 9.30 do godz. 11.30.

W razie woli pojawienia się na konsultacjach bardzo proszę o wcześniejszą informację mailową wraz ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru indeksu, grupy ćwiczeniowej i zwięzłego opisu sprawy.

Działalność naukowa: 

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uwniersytetu Wrocławskiego. Roczne studia na Universita' degli Studi di Verona w ramach stypendium. Praca magisterska pt. "Podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej". Obecnie doktorant na Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Wsród jego zainteresowań naukowych należy wymienić prawo własności intelektualnej, mediacje, arbitraż oraz prawa człowieka.W roku akademickim 2014/2015 realizuje studia LL.M. w specjalizacji z prawa własności intelektualnej na University of Ottawa, Canada. Laureat stypendium Edward Barry McDougall Memorial Scholarship for Graduate Studies in Law.

Uczestnik konkursów ICC International Commercial Mediation Competition w Paryżu oraz Foreign Direct Investments Moot Court Competition w Londynie. Stypendysta Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative i członek State Alumni Association. Absolwent Szkoły Zimowej Instytutu Tertio Millenio, Summer School on Arbitration and Mediation organizaowanej przez Universita' degli Studi di Milano oraz Humanity in Action Fellowship.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej. Prywatnie entuzjasta teatru, trekkingu i podróży zdecydowanie nie-all-inclusive.