mgr Adam Sobota

Doktorant

Kontakt: 
Email:
adam [dot] sobota [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w sem. letnim 2016/2017

czw. od godz. 11.45 do 12.45 pok. 108 B

proszę o uprzednią e-mailową informację o zamiarze przybycia

Działalność naukowa: 

I. Zainteresowania badawcze

- Uprawnienia pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym 

- Uchybienia sądu w postępowaniu dowodowym

- Zaskarżanie orzeczeń sądów I instancji

- Postępowania odrębne

 

II. Dorobek naukowy

a. Monografie i rozdziały w monografiach

A. Sobota, Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym, Wrocław 2015 r.

A. Sobota, Postępowanie cywilne. Wybrane zagadnienia i testy, Kraków 2016 r. 

 

b. Artykuły naukowe

A. Sobota, Ekonomiczna analiza ograniczenia rozprawy w postępowaniu cywilnym, Forum Prawnicze nr 3 (23), 2014 r.  

A. Sobota, Wydziedziczenie w prawie polskim i prawie stanu Luizjana, Prawo nr 317, Wrocław 2015 r. 

A. Sobota, Nieuczciwe chwyty w dyskusji naukowej, Folia Iuridica Wratislaviensis vol. 3, no. 2, 2014 r.

A. Sobota, Jednorazowość umowy o pracę na okres próbny, Studia Prawnicze i Administracyjne 2/2013, Warszawa 2015 r.

A. Sobota, Odbieranie głosu i uchylanie pytań na rozprawie w procesie cywilnym, Forum prawnicze nr 5 (31) grudzień 2015 r. 

A. Sobota, Umowa przedwstępna w stosunkach pracy, Monitor Prawa Pracy nr 1/16, styczeń 2016 r.

A. Sobota, Nasciturus jako strona postępowania cywilnego, Rejent nr 4(300) kwiecień 2016 r. 

 

c. Glosy

A. Sobota, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r., I ACa 517/12, Przegląd Prawa i Administracji XCVI, 2014 r.  

A. Sobota, Glosa do wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27.08.2015 r. VII PA 207/15, Studia prawnicze i administracyjne, nr 15 (1) 2016 r.