mgr Michał Ziemba

Doktorant

Kontakt: 
Email:
michal [dot] ziemba [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/17 dla studentów zaocznych odbędą się w terminach:

11.03.2017 r. godz. 11:20 -12:50

19.03.2017 r. godz. 11:20 – 14:20

08.04.2017 r. godz. 11:30 - 13:30

23.04.2017 godz. 11:20-12:20 - ostatni termin zaliczenia pierwszego kolokwium/pierwszy termin wcześniejszego zaliczenia drugiego kolokwium

29.04.2017 godz. 11:20-12:20 - możliwość wcześniejszego zaliczenia drugiego kolokwium (uwaga: w grupie 5 jest to jednocześnie termin kolokwium na zajęciach)

13.05.2017 godz. 11:20-12:20 - możliwość wcześniejszego zaliczenia drugiego kolokwium (uwaga: w grupie 1 jest to jednocześnie termin kolokwium na zajęciach)

11.06.2017 godz. 11:20-12:20

 

Jeśli będzie to konieczne, wyznaczę jeszcze jeden termin konsultacji na przełomie maja i czerwca.

Po wystawieniu ocen wyznaczę konsultacje USOS, które jednak nie służą do uzyskania zaliczenia przedmiotu.

 

Proszę o uprzedni kontakt mailowy. Proszę o bieżące sprawdzanie ogłoszeń.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia związane z procesem karnym - w szczególności prawo dowodowe, prawa i wolności jednostki w procesie karnym, rola reprezentantów stron procesowych

Granice legalności czynności procesowych, w szczególności w odniesieniu do czynności dowodowych w procesie karnym

 

 Dorobek naukowy 

-

 

 Granty/projekty badawcz e 

-

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

-

 

Stypendia/staże naukowe

-

 

Nagrody

-

 

Działalność pozauczelniana

-

 

Publikacje: 

-