mgr Marcin Zawalski

Doktorant

Kontakt: 

pokój 306, budynek A, Uniwersytecka 22/26

 

Email:
marcin [dot] zawalski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2016/2017:

18.12.2016   godz. 15-17

14.01.2017 r. godz. 16-17

22.01.2017 r. godz. 11:30-12:30

28.01.2017 r.  godz.  11:15-12:15

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

liberalizm, konserwatyzm, personalizm, dystrybucjonizm.

Jestem sekretarzem czasopisma naukowego pt. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, posiadającego 8 punktów na liście ministerialnej.

Publikacje: 

Artykuł pt. Fryderyka Bastiata koncepcja harmonijnej gospodarki,  [w:] Acta Erasmiana VI. Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, WPAiE, Wrocław 2014