mgr Aleksandra Głowacka

Doktorant

Kontakt: 
Email:
aleksandra [dot] glowacka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2017:

poniedziałki, godzina 18.40 - 19.40, pokój 108, bud. A,

czwartki, godzina 17.15 - 18.15, pokój 108, bud. A.

 

11 czerwca 2017 roku, godzina 17.30 - 18.30 - konsultacje dla Studentów, uczęszczających na zajęcia z "Umów w obrocie gospodarczym".

 

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy (aleksandra [dot] glowackaatuwr [dot] edu [dot] pl; aleksandra_glowackaato2 [dot] pl). 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania: prawo cywilne, w szczególności zobowiązania; prawo kanoniczne.

Artykuły:

1. Skuteczność czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, "Rejent", rok 24, nr 7(279), lipiec 2014, s. 52 - 81

2. System prawa powszechnie obowiązującego a skuteczność czynności prawnych dokonywanych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, "Acta Erasmiana" VII, Z badań nad prawem i administracją, wrzesień 2014, s. 275 - 293;

3. A. Głowacka, A.Fojt, Egzekucja z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji „Folia Iuridica Wratilsaviensis” , Vol. 4, No. 1/2015, Wrocław 2015, s. 343-356;

4. Odpowiedzialność opiekuna za szkody wyrządzone małoletniemu wskutek nienależytego sprawowania opieki, „Przegląd Sądowy”, Nr 1/2016, s. 105 i n. 

 

Adwokat.