mgr Rafał Majewski

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
rafal [dot] majewski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Piątek

8:30 - 10:30

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Odpowiedzialność podmiotów za czyny zabronione skierowane przeciwko obrotowi gospodarczemu. Prawnokarne konsekwencje przestępstw indywidualnych w świetle zasasd ustalania odpowiedzialności karnej.

Dorobek naukowy:

W trakcie przygotowywania publikacji.

Działalność pozauczelniania:

Aplikacja adwokacka