Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Agata Wróbel

Kontakt: 

pokój 509, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

room 509, building A, Uniwersytecka Street 22/26

Email:
agata [dot] wrobel [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019:

czwartki – 11:20 - 13:20

06.10.2018 – 09:40 - 10:40
14.10.2018 – 09:40 - 10:40
02.12.2018 – 09:40 - 10:40
12.01.2019 – 09:40 - 10:40
26.01.2019 – 09:40 - 10:40

Proszę o poinformowanie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej obecności studenta na dyżurze wraz ze wskazaniem kwestii do omówienia. Ułatwi to zaplanowanie spotkań.

Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: agata [dot] wrobelatuwr [dot] edu [dot] pl

 

Office hours in winter semester 2018/2019:

Thursdays – 11:20 - 13:20

06.10.2018 – 09:40 - 10:40
14.10.2018 – 09:40 - 10:40
02.12.2018 – 09:40 - 10:40
12.01.2019 – 09:40 - 10:40
26.01.2019 – 09:40 - 10:40

Please notify at least one day in advance about your planned presence during office hours, together with some information about the issues to be discussed. This will help to plan the schedule of our meetings.

Please feel invited to contact me via e-mail: agata [dot] wrobelatuwr [dot] edu [dot] pl