mgr Agata Wróbel

Doktorant

Kontakt: 

pokój 509, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

room 509, building A, Uniwersytecka Street 22/26

Email:
agata [dot] wrobel [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:

Poniedziałki – 17:00-19:00

Proszę o poinformowanie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej obecności studenta na dyżurze wraz ze wskazaniem kwestii do omówienia. Ułatwi to zaplanowanie spotkań.

Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: agata [dot] wrobelatuwr [dot] edu [dot] pl

 

Office hours during summer semester 2016/2017:

Mondays – 17:00-19:00

Please notify at least one day in advance about your planned presence during office hours, together with some information about the issues to be discussed. This will help to plan the schedule of our meetings.

Please feel invited to contact me via e-mail: agata [dot] wrobelatuwr [dot] edu [dot] pl