Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Katarzyna Zoń

Kontakt: 

pokój 101, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2367
Email:
katarzyna [dot] zon [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
środa 9.45-11.45
Konsultacje dla studentów zaocznych:
31 marca 9.30-11.30, 14 kwietnia 10.30-11.30, 25 maja 10.30-11.30, 8 czerwca 14.00-15.00. 

Konsultacje USOS (Prawo rzeczowe i spadkowe, SSP III, gr. 1, gr. 2, gr. 3 i gr. 6) odbędą się w dniu 20 maja 2019 r. (środa), godz. 11.30-12.30.

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: część ogólna prawa cywilnego oraz prawo medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udzielania świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim, prawnych aspektów transplantacji, praw i obowiązków przedstawicieli zawodów medycznych, a także zagadnień wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie (w tym udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności)
 
Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa medycznego, a także prelegentka na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych
 
Kierownik projektów badawczych w ramach grantu wewnętrznego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Stypendystka międzynarodowego programu z zakresu europejskiego prawa prywatnego – Programme in European Private Law for Postgraduates (Münster, Wrocław, Leuven, Genua)
Uczestniczka dwóch edycji Wiosennej Szkoły Bioetyki organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 
Beneficjentka nagrody JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne
Beneficjentka wyróżnienia Kapituły Stypendium im. Wincentego Stysia za osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Wielokrotna beneficjentka stypendiów naukowych, w tym również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
Laureatka I miejsca Konkursu na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Radca prawny