Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Katarzyna Zoń

Kontakt: 

pokój 101, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2367
Email:
katarzyna [dot] zon [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
środa 9.45-11.45
Konsultacje dla studentów zaocznych:
31 marca 9.30-11.30, 14 kwietnia 10.30-11.30, 25 maja 10.30-11.30, 8 czerwca 14.00-15.00. 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze dotyczą części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa medycznego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udzielania świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim, prawnych aspektów transplantacji, praw i obowiązków przedstawicieli zawodów medycznych oraz zagadnień wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Granty/ projekty badawcze:

Kierownik projektu badawczego w ramach grantu wewnętrznego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – 2017 r.

Udział w Wiosennej Szkole Bioetyki "Bioetyka w zglobalizowanym świecie" organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego - 2017 r.

Kierownik projektu badawczego w ramach grantu wewnętrznego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – 2016 r.

Udział w Wiosennej Szkole Bioetyki "Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym" organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego - 2016 r.

W roku akademickim 2013/2014 uczestniczka międzynarodowego programu z zakresu europejskiego prawa prywatnego (Programme in European Private Law for Postgraduates - PEPP) współorganizowanego przez Uniwersytet Wrocławski i osiem innych europejskich ośrodków akademickich.

Stypendia/ staże naukowe:

Wielokrotna beneficjentka stypendiów naukowych, w tym również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (na rok akademicki 2011/2012).

Nagrody:

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2016 roku - listopad 2017 r.

Wyróżnienie Kapituły Stypendium im. Wincentego Stysia za osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi) – listopad 2016 r.

Laureatka I miejsca Konkursu na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2011/2012. 

Laureatka „Konkursu dla Młodych Prawników - Ius et discipulus" (Warszawa) w roku akademickim 2010/2011.

Działalność pozauczelniana:

Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu).