Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Katarzyna Zoń

Kontakt: 

pokój 101, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 2367
Email:
katarzyna.zon [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
poniedziałek 9.30-11.30 (tn) [7 października, 21 października, 4 listopada, 18 listopada, 2 grudnia, 16 grudnia, 13 stycznia] oraz
27 stycznia 11.30-12.30 (zmiana godziny)
wtorek 15.00-17.00 (tp) [15 października, 29 października, 12 listopada, 26 listopada, 10 grudnia, 21 stycznia] oraz
4 lutego 12.00-13.00(zmiana godziny)

Konsultacje dla studentów zaocznych:
20 października 15.15-16.15, 24 listopada 13.30-14.30, 22 grudnia 10.30-11.30, 26 stycznia 15.15-16.15 oraz 2 lutego 11.00-12.00.

Research career: 

Zainteresowania badawcze: część ogólna prawa cywilnego oraz prawo medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udzielania świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim, prawnych aspektów transplantacji, praw i obowiązków przedstawicieli zawodów medycznych, a także zagadnień wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie (w tym udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności)
 
Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa medycznego, a także prelegentka na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych
 
Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów (od 2019 r.).
Kierownik projektów badawczych w ramach grantu wewnętrznego finansowanego z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Stypendystka międzynarodowego programu z zakresu europejskiego prawa prywatnego – Programme in European Private Law for Postgraduates (Münster, Wrocław, Leuven, Genua)
Uczestniczka dwóch edycji Wiosennej Szkoły Bioetyki organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 
Beneficjentka nagrody JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne w 2016 r. oraz w 2018 r.
Beneficjentka wyróżnienia Kapituły Stypendium im. Wincentego Stysia za osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Wielokrotna beneficjentka stypendiów naukowych, w tym również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
Laureatka I miejsca Konkursu na Najlepszego Absolwenta Kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Radca prawny