mgr Karol Wilk

Doktorant

Kontakt: 
Email:
karol [dot] wilk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym na konsultacje można umawiać się indywidualnie drogą mailową.

Działalność naukowa: 

Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - uzyskanie tytułu mgr prawa w czerwcu 2012 r.

Zainteresowania naukowe: historia prawa, w szczególności historia prawa polskiego w XX w, poza tym również socjologia i historia.

Publikacje: 

„Regionalizm - szansa, czy zagrożenie dla Polski w XXI wieku"

 

zgłoszone do druku:

"Czy w kontekście ostatnich kilku dziesięcioleci historii Białorusi obecnie możliwe są tam demokracja i społeczeństwo obywatelskie?"

"Rewolucja komunistyczna w Polsce po  II Wojnie Światowej – aspekt społeczny i ustrojowo-prawny"

"Stosunek Ruchu Narodowego do katolicyzmu w okresie od XIX do XXI w."

 

w przygotowaniu:

"Kodeks zobowiązań i jego zmiany"