mgr Adam Plichta

Doktorant

Kontakt: 
Email:
adam [dot] plichta [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Publikacje: 

Koncepcja wolności Johna Stuarta Milla, [w:] Varia doctrinalia, Ł. Machaj (red.), Wrocław 2013;

Równość i demokracja w myśli Alexisa de Tocqueville’a, [w:] Acta Erasmiana, t.5: Varia, M. Sadowski (red.), Wrocław 2013;

Wolność i jej ochrona w myśli Mirosława Dzielskiego, [w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.), Wrocław 2013;

Różne oblicza realizmu politycznego, czyli Mirosława Dzielskiego krytyka myśli Jerzego Giedroycia, [w:] Śladami Jerzego Giedroycia, P. Fiktus, M. Marszał (red.), Kraków 2014;

Prawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby inwestycji liniowych, a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, [w:] Acta Erasmiana VII. Z badań nad prawem i administracją, M. Sadowski (red.), Wrocław 2014;

Myśl liberalna w PRL-u, [w:] Rządy Prawa i Europejska Kultura Prawna, A. Bator, W. Jedlecka, J. Helios (red.), Wrocław 2014;

Johna Rawlsa koncepcja pokoju międzynarodowego, [w:] Acta Erasmiana IX, M. Sadowski (red.), Wrocław 2015;

Mirosława Dzielskiego wizja wielkiej polityki średniego państwa, [w:] Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał (red.), Wrocław 2015;

Problematyka autorytaryzmu i totalitaryzmu poruszana w latach 2009-2014 na łamach Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Politeja - wybrane zagadnienia, [w:] Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, nr 1(37)/2015.