Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jan Pietrzak

Kontakt: 

pokój 304, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Email:
jan [dot] pietrzak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Wtorek: 17.30-18.30

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- polska myśl polityczna dwudziestolecia międzywojennego

- polskie i międzynarodowe prawo podatkowe.

 

Dorobek naukowy:

a) Polityka Piłsudskiego wobec Ukrainy w latach 1918-1921, [w:]
Impoderabilia Biuletyn Piłsudczykowski numer trzeci, Gdańsk 2011,
77-85

b) Myśl polityczna "grupy pułkowników", [w:] Acta Erasmiana II, Prace
z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego, Wrocław 2012, s.
125-138

c) Polska myśl polityczna wobec Litwy na progu odzyskania niepodległości
do 1922 roku, [w:] Impoderabia Biuletyn Piłsudczykowski numer czwarty,
Gdańsk 2012, s. 151-167

d) Naprawa ustroju Rzeczypospolitej według konserwatystów obozu
pomajowego, [w:] Varia Doctrinaria, Wrocław 2013

e) Myśl polityczna Kazimierza Bartla, [w:] Impoderabilia Biuletyn
Piłsudczykowski numer piąty, Gdańsk 2013,

f) Koncepcje polityczno-społeczne Bolesława Wysłoucha przed
odzyskaniem przez Polskę niepodległości, [w:] Impoderabilia Biuletyn
Piłsudczykowski numer szósty, Gdańsk 2013

g) Parisian „Kultura” towards the Belarusian Issue, [w:] Materiały z
Konferencji Naukowej „Śladami Jerzego Giedroycia”, Kraków 2014
(wspólnie z Łukasz Szymański)

h) Program polityczny Związku Naprawy Rzeczypospolitej, [w:] Acta
Erasmiana VII, Z badań nad prawem i administracją, Wrocław 2014

i) Proces formowania się obozu piłsudczykowskiego do wybuchu I wojny światowej, [w:] Acta
Erasmiana IX, Varia II, Wrocław 2015

j) Myśl społeczno-polityczna ks. Stanisława Stojałowskiego, [w:] "Rodzinna Europa". Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, Wrocław 2015

k) Choice of forms of business taxation in polish income tax, [w:] Current development trends in law in the countries of Central and Eastern Europe, Kraków 2016

 

Działalność pozauczelniana:

- doradca podatkowy nr wpisu 12744