mgr Anna Potulicka

Doktorant

Kontakt: 
Email:
anna [dot] potulicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- rola i znaczenie zasady prawdy materialnej w procesie karnym

- problematyka dokonywania prawdziwych ustaleń faktycznych w procesie karnym

- czynności operacyjno-rozpoznawcze

 

Publikacje: 

 

Gwarancje procesowe oskarżonego w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Wyd. Edukacja Prawnicza - 2012r. online. 

 

Glosa do wyroku TK z 8.1.2013 r., K 18/10, Wyd. Edukacja Prawnicza 2013r. Nr 5. 

Problematyka dwuinstancyjności postępowania w nowym modelu postępowania odwoławczego, WSS 2014 Nr 2.