Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Patryk Gutierrez

Kontakt: 

pokój 509, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
patryk [dot] gutierrez [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Pokój 509, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Poniedziałek: 12:00 - 14:00

 

 

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów stacjonarnych prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od roku akademickiego 2013/2014 uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych.

 

Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów na Uniwersytecie Wrocławskim (od 2015 r.) oraz aktywny członek Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

Podczas studiów magisterskich otrzymywałem stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a podczas studiów doktoranckich za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, organizacyjne i zrealizowaną działalność dydaktyczną uzyskałem m. in.:

- stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (2014/2015, 2016/2017);

- stypendium z dotacji projakościowej (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017);

- stypendium doktoranckie – podstawowe (2014/2015);

- stypendium naukowe w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (VIII oraz IX edycja konkursu stypendialnego).

 

Uczestnik czynny licznych konferencji naukowych ogólnopolskich,  międzynarodowych (w tym zagranicznych) oraz autor publikacji naukowych (w tym z listy MNiSW). Odbywałem studia i staże w zagranicznych ośrodkach naukowych.