mgr Karolina Trzeciak-Wach

Doktorant

Kontakt: 
Email:
karolina [dot] trzeciak-wach [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek  13:00 - 14:30, pokój 108 A (od 20.04 - 08.05 przebywam na zwolnieniu lekarskim)

Publikacje: 

1. „Metatagi jako narzędzie nieuczciwej konkurencji w Internecie”, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 4/2012, str. 11-15

2. „Charakterystyka prawa deliktów w systemie polskim i amerykańskim na przykładzie frivolous lawsuits”, Folia Juridica Wratislaviensis, vol. 2, nr 1/2013, str. 137-151