mgr Marcin Husak

Doktorant

Kontakt: 

Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na indywidualny (wydziałowy) adres e-mail.

Telefon:
+48 71 3752762
Email:
marcin [dot] husak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2013 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2013 r., nie będą się odbywały.

Działalność naukowa: 

mgr Marcin Husak ukończył stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską Cechy rzemieślnicze miasta Prudnika w perspektywie zabytków kultury materialnej napisał pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Leonarda Górnickiego, pod którego opieką odbywa obecnie stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego (Instytut Historii Państwa i Prawa) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prowadzi zajęcia (ćwiczenia) z przedmiotu: Historia państwa i prawa.

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze koncentruje na pozycji prawnej rzemiosła, ze szczególnym uwzględnieniem miast górnośląskich w XVI-XVIII wieku oraz pierwszych lat istnienia Polski Ludowej (Rzeczpospolita Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa).

Zajmuje się również problematyką sądownictwa polubownego oraz prawa turystycznego.

 

Nagrody:

Trzecia nagroda na studiach stacjonarnych prawa w konkursie na najlepsze prace magisterskie i licencjackie w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę magisterską Cechy rzemieślnicze miasta Prudnika w perspektywie zabytków kultury materialnej napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Leonarda Górnickiego.

 

Działalność pozauczelniana:

Arbiter Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego działającego jako stały sąd polubowny, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny, w sprawach majątkowych Towarzystwa.

 

Publikacje: 

M. Husak (współautor M. Domino), Prudnicki cech płócienników do połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rodów fabrykanckich Fränkel i Pinkus, [w:] L. Górnicki (red.), Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 1, No. 2, Wrocław 2012, s. 29-51.

Dostęp online:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/40762/00_Start.pdf

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/40764/02_Marcin_Domino_Marcin_Hu...

 

M. Husak (współautor T. Chłopecki), Nicolaus Henelius - śląski prawnik doby Odrodzenia, [w:] J. Korczak (red.), Województwo - region - regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 21-22 listopada 2013 r., Wrocław 2013, s. 361-375.

Biblioteka Narodowa:

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb2997861__SWojew%C3%B3dz...

Dostęp online:

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/42900/Wojewodztwo_region_reg...

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42897/24_T_Chlopecki_M_Husak.pdf

 

M. Husak (współautor P. Kulczyk), Prudnik i Krnov na starej pocztówce i fotografii, Prudnik 2014, ss. 95.

Biblioteka Narodowa:

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb3213086__SMarcin%20Husa...

 

M. Husak (współredaktor W. Dominiak), Prymas Stefan Wyszyński więzień Prudnika (6 X 1954 - 29 X 1955), Prudnik 2015, ss. 80.

Biblioteka Narodowa:

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb4961038__SMarcin%20Husa...

 

M. Husak, Pozycja prawna wdowy w prawie cechowym do połowy XVIII wieku w perspektywie archeologii prawnej na przykładzie miasta Prudnika na Górnym Śląsku, [w:] A. Konieczny, M. J. Ptak (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis No 3674, Prawo CCCXIX, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2015, s. 119-140.

Biblioteka Narodowa:

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb5244850__SMarcin%20Husa...

Dostęp online:

http://prawo.wuwr.pl/preview/strony-redakcyjne-i-spis-tresci-6415

http://prawo.wuwr.pl/preview/pozycja-prawna-wdowy-w-prawie-cechowym-do-p...

 

M. Husak (współautor A. Dereń), Prudnik i okolice. Przewodnik, Prudnik 2017, ss. 164.

Biblioteka Narodowa:

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb5578075__SAndrzej%20Der...

 

M. Husak (współautor K. Frączkiewicz), Ochrona dobra prawnego, jakim jest wzór tekstylny, w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim, [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 1216-1238.

Biblioteka Narodowa:

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb5608740__SMIcha%C5%82%2...