Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Ernest Bojek-Pohl

Email:
ernest.bojek-pohl [at] uwr.edu.pl
Skype: 
ernestbpas
Konsultacje: 

Konsultacje [Office hours]
Środa 7.30-9.30 [Wednesday 7.30-9.30], 304A
 

Działalność naukowa: 

[**] The master's thesis

 • Fenomen podmiotowości a konwergencja prawna wobec innowacji i nowych technologii na tle metod empiryzmu [The phenomenon of personality and legal convergence regarding innovations and new technologies on the background of empiricism's methods]. The promoter of master's dissertation and research: Prof. dr hab. Jan Boć.

[**] Scientific and Professional Conferences

 • 2004 - Kryzys demokracji [Kraków, Jagiellonian University, 2-3th December 2004].
 • 2006 - Polska liberalna czy solidarna [Wrocław, University of Wrocław, 30th June 2006].
 • 2006 - Podmiotowość studenta a nowe prawo o szkolnictwie wyższym [Wrocław, University of Wrocław, 20-21th April 2006]. Vide [http://studente.pl/artykuly/668/Studencie-znaj-swe-prawa/?cookie-accepted=1 ].
 • 2006 - Prawo nowych technologii [Szklarska Poręba, University of Wrocław, 10-12th November 2006].
 • 2006 - Talenty 2006 – Przegląd działalności kół naukowych [Wrocław, University of Wrocław, 14-15th December 2006].
 • 2007 - Prawo administracyjne – różnice doktrynalne między Krakowem i Wrocławiem [Wrocław, University of Wrocław, 16-18th March 2007].
 • 2007 - Dziesięć lat Konstytucji – próba oceny i podsumowania [Kraków, Jagiellonian University, 13th March – 2th April 2007]. Vide [http://www.konferencja.tbsp.pl/konferencje/program.htm ].
 • 2007 - Prawa człowieka – Dialog dyscyplin. Prawo, Kultura, Polityka [Wrocław, University of Wrocław, 7-8th May 2007].
 • 2007 - Społeczeństwo informacji [Szklarska Poręba, University of Wrocław, 14-16th November 2007].
 • 2015 - Jak się żyje w Brazylii? – aspekty konstytucyjne [The life in Brazil – the constitutional aspects  University of Wrocław, 12th January 2015]. ** The paper presented: Parlament brazylijski a demokracja [The brasilian parliament and democracy]. Vide [https://www.facebook.com/events/406083409545775/?fref=ts ].
 • 2015 - Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy [Wrocław, University of Wrocław, 8th May 2015]. ** The collaborator for the project PVMP. Vide [http://prawnevademecum.pl/naszzespol.html ].
 • 2015 - Współczesne wyzwania psychologii sądowej i kryminalistyki [Modern challanges of forensic psychology and forensic sciences – University of Wrocław, 11th June 2015] – ** The paper presented: Mity schizofrenii paranoidalnej i prawo [Myths of paranoid schizophrenic and law].

[**] Contests and Achievements

[**] Education in mainstream

 • LL. M. [Master of  Laws] – Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław [WPAE/5384/2973/].
 • PhD cand. in Law – Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław.
 • Erasmus + PhD cand. in Law, Università di Bologna, Faculty Scuola di Gurisprudenza, [Dipartimento di Scienze Giuridiche], Il Dottorato di ricerca. Via Zamboni 22, 40126 Bologna, Italia [2015-2016].