Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Ernest Bojek-Pohl

Kontakt: 

The personal e'mail:

[ern [dot] bojekatgmail [dot] com]. 

Skype 

[ernestbpas ].

LinkedIn

[https://www.linkedin.com/in/ernestbojekpohl ].

Mendeley

[https://www.mendeley.com/profiles/ernest-bojek-pohl/]. 

ResearchGate

[https://www.researchgate.net/profile/Ernest_Bojek-Pohl ].

Academia

[https://independent.academia.edu/ErnestBojekPohl].

Telefon:
Mob. [+48] 516530980. Mob. [+48] 730064161
Mob. Italiano [0039] 3317677444
Email:
ernest [dot] bojek-pohl [at] uwr [dot] edu [dot] pl
 
Działalność naukowa: 

** The master's thesis

Fenomen podmiotowości a konwergencja prawna wobec innowacji i nowych technologii na tle metod empiryzmu [The phenomenon of personality and legal convergence regarding innovations and new technologies on the background of empiricism's methods]. The promoter of master's dissertation and research: Prof. dr hab. Jan Boć.

Scientific and Professional Conferences

 1. 2004 - Kryzys demokracji [Kraków, Jagiellonian University, 2-3th December 2004].
 2. 2006 - Polska liberalna czy solidarna [Wrocław, University of Wrocław, 30th June 2006].
 3. 2006 - Podmiotowość studenta a nowe prawo o szkolnictwie wyższym [Wrocław, University of Wrocław, 20-21th April 2006]. Vide [http://studente.pl/artykuly/668/Studencie-znaj-swe-prawa/?cookie-accepted=1 ].
 4. 2006 - Prawo nowych technologii [Szklarska Poręba, University of Wrocław, 10-12th November 2006].
 5. 2006 - Talenty 2006 – Przegląd działalności kół naukowych [Wrocław, University of Wrocław, 14-15th December 2006].
 6. 2007 - Prawo administracyjne – różnice doktrynalne między Krakowem i Wrocławiem [Wrocław, University of Wrocław, 16-18th March 2007].
 7. 2007 - Dziesięć lat Konstytucji – próba oceny i podsumowania [Kraków, Jagiellonian University, 13th March – 2th April 2007]. Vide [http://www.konferencja.tbsp.pl/konferencje/program.htm ].
 8. 2007 - Prawa człowieka – Dialog dyscyplin. Prawo, Kultura, Polityka [Wrocław, University of Wrocław, 7-8th May 2007].
 9. 2007 - Społeczeństwo informacji [Szklarska Poręba, University of Wrocław, 14-16th November 2007].
 10. 2015 - Jak się żyje w Brazylii? – aspekty konstytucyjne [The life in Brazil – the constitutional aspects  University of Wrocław, 12th January 2015]. ** The paper presented: Parlament brazylijski a demokracja [The brasilian parliament and democracy]. Vide [https://www.facebook.com/events/406083409545775/?fref=ts ].
 11. 2015 - Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy [Wrocław, University of Wrocław, 8th May 2015]. ** The collaborator for the project PVMP. Vide [http://prawnevademecum.pl/naszzespol.html ].
 12. 2015 - Współczesne wyzwania psychologii sądowej i kryminalistyki [Modern challanges of forensic psychology and forensic sciences – University of Wrocław, 11th June 2015] – ** The paper presented: Mity schizofrenii paranoidalnej i prawo [Myths of paranoid schizophrenic and law].

Contests and Achievements

 1. 2001 – The scholarship of the Polish Prime Minister's Office.
 2. 2007 – The first prize in the Local Oratory Competition for the law’s students, organized by European Law Students Association in Wrocław.
 3. 2007 – The first prize in the 11th National Oratory Competition for the law’s students organized by European Law Students Association in Gdańsk. Vide Rzeczpospolita 17.04.2007 nr 90, in situ [http://prawo.rp.pl/artykul/57543.html?print=tak&p=0 ]; Vide [http://rzeczpospolita.pl/Pl-asc/prawo/studenci/index.html ]; Vide [http://gdansk.naszemiasto.pl/archiwum/gdansk-xi-ogolnopolski-konkurs-krasomowczy-mowa-nie-trawa,1430116,art,t,id,tm.html ]. Vide [http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/276442.html ]. 
 4. The first prize in the competition for the master papers and researchers made for the legal master’s study at the Faculty of Law, Administration and Economy, University of Wrocław.

Education in mainstream

 • *] LL. M. [Master of  Laws] – Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław [WPAE/5384/2973/].
 • PhD cand. in Law – Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław.
 • *] Erasmus + PhD cand. in Law, Università di Bologna, Faculty Scuola di Gurisprudenza, [Dipartimento di Scienze Giuridiche], Il Dottorato di ricerca. Via Zamboni 22, 40126 Bologna, Italia [2015-2016].