mgr Ernest Bojek-Pohl

Doktorant

Kontakt: 

The personal e'mail:

[ern [dot] bojekatgmail [dot] com]. 

Skype 

[ernestbpas ].

LinkedIn

[https://www.linkedin.com/in/ernestbojekpohl ].

Mendeley

[https://www.mendeley.com/profiles/ernest-bojek-pohl/]. 

ResearchGate

[https://www.researchgate.net/profile/Ernest_Bojek-Pohl ].

Academia

[https://independent.academia.edu/ErnestBojekPohl].

Telefon:
Mob. [+48] 516530980. Mob. [+48] 730064161,
Mob. Italiano [0039] 3317677444
Email:
ernest [dot] bojek-pohl [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Działalność naukowa: 

** The master's thesis

Fenomen podmiotowości a konwergencja prawna wobec innowacji i nowych technologii na tle metod empiryzmu [The phenomenon of personality and legal convergence regarding innovations and new technologies on the background of empiricism's methods]. The promoter of master's dissertation and research: Prof. dr hab. Jan Boć.

Scientific and Professional Conferences

 1. 2004 - Kryzys demokracji [Kraków, Jagiellonian University, 2-3th December 2004].
 2. 2006 - Polska liberalna czy solidarna [Wrocław, University of Wrocław, 30th June 2006].
 3. 2006 - Podmiotowość studenta a nowe prawo o szkolnictwie wyższym [Wrocław, University of Wrocław, 20-21th April 2006]. Vide [http://studente.pl/artykuly/668/Studencie-znaj-swe-prawa/?cookie-accepted=1 ].
 4. 2006 - Prawo nowych technologii [Szklarska Poręba, University of Wrocław, 10-12th November 2006].
 5. 2006 - Talenty 2006 – Przegląd działalności kół naukowych [Wrocław, University of Wrocław, 14-15th December 2006].
 6. 2007 - Prawo administracyjne – różnice doktrynalne między Krakowem i Wrocławiem [Wrocław, University of Wrocław, 16-18th March 2007].
 7. 2007 - Dziesięć lat Konstytucji – próba oceny i podsumowania [Kraków, Jagiellonian University, 13th March – 2th April 2007]. Vide [http://www.konferencja.tbsp.pl/konferencje/program.htm ].
 8. 2007 - Prawa człowieka – Dialog dyscyplin. Prawo, Kultura, Polityka [Wrocław, University of Wrocław, 7-8th May 2007].
 9. 2007 - Społeczeństwo informacji [Szklarska Poręba, University of Wrocław, 14-16th November 2007].
 10. 2015 - Jak się żyje w Brazylii? – aspekty konstytucyjne [The life in Brazil – the constitutional aspects  University of Wrocław, 12th January 2015]. ** The paper presented: Parlament brazylijski a demokracja [The brasilian parliament and democracy]. Vide [https://www.facebook.com/events/406083409545775/?fref=ts ].
 11. 2015 - Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy [Wrocław, University of Wrocław, 8th May 2015]. ** The collaborator for the project PVMP. Vide [http://prawnevademecum.pl/naszzespol.html ].
 12. 2015 - Współczesne wyzwania psychologii sądowej i kryminalistyki [Modern challanges of forensic psychology and forensic sciences – University of Wrocław, 11th June 2015] – ** The paper presented: Mity schizofrenii paranoidalnej i prawo [Myths of paranoid schizophrenic and law].

Contests and Achievements

 1. 2001 – The scholarship of the Polish Prime Minister's Office.
 2. 2007 – The first prize in the Local Oratory Competition for the law’s students, organized by European Law Students Association in Wrocław.
 3. 2007 – The first prize in the 11th National Oratory Competition for the law’s students organized by European Law Students Association in Gdańsk. Vide Rzeczpospolita 17.04.2007 nr 90, in situ [http://prawo.rp.pl/artykul/57543.html?print=tak&p=0 ]; Vide [http://rzeczpospolita.pl/Pl-asc/prawo/studenci/index.html ]; Vide [http://gdansk.naszemiasto.pl/archiwum/gdansk-xi-ogolnopolski-konkurs-krasomowczy-mowa-nie-trawa,1430116,art,t,id,tm.html ]. Vide [http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/276442.html ]. 
 4. The first prize in the competition for the master papers and researchers made for the legal master’s study at the Faculty of Law, Administration and Economy, University of Wrocław.

Education in mainstream

 • *] LL. M. [Master of  Laws] – Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław [WPAE/5384/2973/].
 • PhD cand. in Law – Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław.
 • *] Erasmus + PhD cand. in Law, Università di Bologna, Faculty Scuola di Gurisprudenza, [Dipartimento di Scienze Giuridiche], Il Dottorato di ricerca. Via Zamboni 22, 40126 Bologna, Italia [2015-2016].

 

Publikacje: 

Scientific Publications

 1. E. Bojek, Fluktuacje pojęcia demokracji, [in:] M. Sadowski, S. Ziembicki [ed.], Zeszyty Naukowe Koła Doktryn Politycznych i Prawnych, Wrocław 2005, pp. 11-28.
 2. E. Bojek, Podmiotowość studenta w koncepcji universitas na przykładzie uniwersytetu La Sapienza, [in:] A. Szadok-Bratuń [ed.], Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Kolonia Limited, 2007, pp. 159-176.
 3. E. Bojek, Doktrynalne determinacje włoskich koncepcji podziału terytorialnego państwa, [in:] M. Sadowski, E. Bojek, P. Szymaniec, M. Machaj [ed.], Studia Erasmiana Wratislaviensia. Wrocławskie studia Erazmiańskie, I, Wrocław 2007, pp. 136-154. Vide [http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=21961&from=FBC ].
 4. E. Bojek, A. Haręża, Wprowadzenie do rozważań nad znaczeniem technologii informacyjnych we współczesnych społeczeństwach, [in:] M. Sadowski, E. Bojek, P. Szymaniec, M. Machaj [ed.], Studia Erasmiana Wratislaviensia. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, I, Wrocław 2007, pp. 175-189. Vide  [http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=21963&from=FBC ].
 5. E. Bojek, A. Haręża, Komunikacja elektroniczna a sprawy studenckie, Plus ratio, Kraków, Nr 99, [Listopad – Grudzień] 2007.
 6. E. Bojek, A. Haręża, Konstytucyjne gwarancje praw człowieka a rozwój prawa technologii informacyjnych, [in:] K. Górka, T. Litwin [ed.], Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Próby oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, pp. 135-146. Vide [http://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,985,katid,45.html ].
 7. E. Bojek, C. Bojek, Wykrywanie kłamstw na podstawie niewerbalnych wskaźników oszustwa. Studium z pogranicza antropologii i prawa, [in:] M. Sadowski, E. Bojek, P. Szymaniec [ed.], Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta studentium I, Wrocław 2008, pp. 231-255. Vide [http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=29213&from=FBC ].
 8. E. Bojek, C. Bojek, Prawo a założenia nauki ergonomii, [in:] M. Sadowski, E. Bojek, P. Szymaniec [ed.], Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta studentium II, Wrocław 2008, pp. 438-450. Vide [http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=32219&from=FBC  ].
 9. E. Bojek, Społeczeństwo informacyjne w ujęciu normatywnym, [in:] A. Kobylarek [ed.], Wspólnota akademicka na pograniczach nauk humanistycznych. Analizy interdyscyplinarne, Toruń 2008. Vide [http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=32219&from=publication ].
 10. E. Bojek, PhD A. Haręża, The legal personality of government in the face of a technological development and security, [in:] E. Galewska [ed.], European Information Law, Good Governance in the Public Sector, Wrocław 2010, pp. 11-24.
 11. Professor J. Boć, E. Bojek, Nauka prawa a współczesna administarcja publiczna, [in:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [RPEiS], LXXVI, Nr 2, 2014, pp. 215-228. Vide [http://rpeis.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=1&lang=pl ]; [http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1782 ].
 12. Professor J. Boć, E. Bojek, Prawo w społeczeństwie nowych technologii, [in:] A. Błaś, J. Boć [ed.] Stan i kierunki w rozwoju nauk administracyjnych, Kolonia Limited, 2014, pp. 83-91.

Scientific Editions’ Works

 1. M. Sadowski, P. Szymaniec, M. Machaj, E. Bojek [ed.], Studia Erasmiana Wratislaviensia, I, Wrocław 2007. Vide [http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/29197/001.pdf ];Vide Czasopismo prawno – historyczne, Nr 60, p. 472. 
 2. M. Sadowski, P. Szymaniec, E. Bojek [ed.], Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta studentium I, Wrocław 2008.
 3. M. Sadowski, P. Szymaniec, E. Bojek [ed.], Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta studentium II, Wrocław 2008.
 4. A. Ławniczak, Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich, [in:] M. Sadowski, P. Szymaniec, E. Bojek [ed.], Studia Erasmiana Wratislaviensia. Bibliotheca Erasmiana I, Wrocław 2008.

**

Professional Experience

 • 2008.04-2008.10 – Social services’ administration of Wrocław’s City - Legal consultant.
 • 2015 – Aspiro S. A. – Financial adviser.
 • 2015 – Law & Finance Consulting [Owner].
 • 2015.07 – Law & Empiricism Innovations – Legal research analyst [Owner].
 • 2015.07-2015.09 – Practice Erasmus + Rettshjelp Kleba-Næss, Bergen, Norway, Kongerkeit Norge.
 • 2016.02.28 – Dialogatore per collaboratori, Fundraiser [a fund raising for the humanitarian aid, human rights - Action Aid]. Ravess Srl, Via Zamboni, 5 – Bologna, Vide [www.ravess.com]
 • 2016.03.28 – Dialogatore per collaboratori, Fundraiser UNICEF. 
 • 2016.04 – Ixelin Innovatio [Vide: www.ixelin.com].

Volunteering Experience and Opportunity

Amnesty International – Member [Card No. 9236]. Vide [http://www.amnesty.org/ ]; [http://amnesty.org.pl/ ]. Action Aid. Vide [https://www.actionaid.org.uk/].

**

Interest

Personal interests: traditional and oldest music, musical lyrics, old literature, playing instruments [guitar, flute and piano], fine art – drawing, sculpture, graphics, animation and reception of art, historical literature, linguistic studies, philosophy, polyglot intelligence, theory of intelligence, ancient and dormant languages, ancient cultures, convergence and integration of science, psychology of creativity and artist, psychology and psychiatry, herbal pharmacology, old martial arts, anthropology, evolutionism, modern and past design, applied art, legal and scientific interactions, international relations, Indian studies and languages, scientific and technological innovation, old martial arts, empirical linguistic, translations.

Personal interest in legal sciences: IT Law, Law & Innovations, Law & Economics, integration of law with science, legal aspects of global convergence, international law, international business law, legal empiricism, legal cybernetics, administrative law, philosophy of law, legal realism, legal pragmatism, anthropology of law, forensic and legal psychology and psychiatry, legal comparative studies, Italian law, Latin-American legal code, Indian and Oriental code of law, Nordic legal code, Norwegian legal system and pragmatism, legal convergence, legal conceptual studies, legal intelligence, legal international business, administration in international organisations, history of law in medieval times, oldest history of earliest law. The research for a cognitive legal issue.

[**] Activity and projects

ekko [a musical project]. Vide [https://www.youtube.com/channel/UCqnJnQCrSyx75Vua-71LqLA ]. Vide [http://www.ixelin.com/ekko.html].

Ixelin Innovatio [www.ixelin.com].

[**] Social Portals' Societies

InterNations [http://www.internations.org/users/profile/1426040 ]. LinkedIn [http://pl.linkedin.com/in/ernestbojekpohl ].  

GoldenLine [https://www.goldenline.pl/ernest-bojek2 ]. Facebook [https://www.facebook.com/ern.boj ].

Google + [https://plus.google.com/+ErnestBojekPohl-Empirismus/about ]. Twitter [https://twitter.com/EmpiricismLaw ].

Ancient Faces [http://www.ancientfaces.com/user/profile/112392 ]. Polyglot Club [http://polyglotclub.com/member/EBPAS ].

Wikipedia [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ern.B.P.A.S. ]. StumbleUpon [http://www.stumbleupon.com/stumbler/EBPAS ].

Pinterest [https://www.pinterest.com/ernestbojekpohl/ ]. MySpace [https://myspace.com/ernest.bojek.pohl ].