mgr Joanna Susło

Doktorant

Kontakt: 

pokój 106, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26 

Email:
joanna [dot] suslo [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 dla studentów zaocznych będą odbywały się w pok. 106A w następujących terminach:

01.10.2016 r., godz. 16:45 - 17:45

22.10.2016 r., godz. 11:15 - 12:15

19.11.2016 r., godz. 14:45 - 15:45

11.12.2016 r., godz. 14:15 - 15:15

14.01.2017 r., godz. 11:15 - 12:15

28.01.2017 r., godz. 11:15 - 12:15

 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 dla pozostałych studentów będą odbywały się w pok. 106A:

30.01.2017 r., godz. 18:45 - 19:45 - ostatni termin konsultacji w semestrze  

 

Przed przyjściem na konsultacje, proszę o e-mailowe zapowiedzenie swojej wizyty.

 

Działalność naukowa: 

Magister prawa (praca magisterka pt.: „Sytuacja prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz société à responsabilité limitée en formation do chwili wpisu do rejestru” przygotowana pod kierownictwem prof. dra hab. Józefa Frąckowiaka), doktorantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim, od stycznia 2015 r. aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. W trakcie studiów przebywała na stypendiach „Erasmus” w Paryżu oraz „Isep” w Nowym Jorku. Odbyła także staż w amerykańskim sądzie stanowym oraz Izbie Adwokackiej nad Hudson River.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół rejestracji i transformacji podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.