Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Joanna Susło

Kontakt: 

pokój 106, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26 

Email:
joanna [dot] suslo [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych będą odbywały się w pok. 106A w:

każdy piątek, godz. 16:00 - 17:00  

 

Przed przyjściem na konsultacje, proszę o e-mailowe zapowiedzenie swojej wizyty.

 

Działalność naukowa: 

Magister prawa (praca magisterka pt.: „Sytuacja prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz société à responsabilité limitée en formation do chwili wpisu do rejestru” przygotowana pod kierownictwem prof. dra hab. Józefa Frąckowiaka), doktorantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim, adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. W trakcie studiów przebywała na stypendiach „Erasmus” w Paryżu oraz „Isep” w Nowym Jorku. Odbyła także staż w amerykańskim sądzie stanowym oraz Izbie Adwokackiej nad Hudson River.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół rejestracji i transformacji podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.