Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Joanna Susło

Doktorant

Kontakt: 

pokój 110, budynek C (łącznik), ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Email:
joanna.suslo [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych będą odbywały się w pokoju 110, bydynek C (łącznik) w:

każdy poniedziałek, godz. 9:30 - 10:30 

Działalność naukowa: 

Magister prawa (praca magisterska pt.: „Sytuacja prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji oraz société à responsabilité limitée en formation do chwili wpisu do rejestru” przygotowana pod kierownictwem prof. dra hab. Józefa Frąckowiaka), doktorantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim, adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. W trakcie studiów przebywała na stypendiach „Erasmus” w Paryżu oraz „Isep” w Nowym Jorku. Odbyła także staż w amerykańskim sądzie stanowym oraz Izbie Adwokackiej nad Hudson River.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół rejestracji i transformacji podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.