mgr Damian Klimas

Doktorant

Email:
damian [dot] klimas [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 
Konsultacje w semestrze letnim odbywają się

W sali 004D

We wtorki w godz. 18:00-19:00
 

Działalność naukowa: 
Doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Associate w kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy.
Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony programów komputerowych, ochrony danych osobowych, identyfikacji elektronicznej oraz płatności elektronicznych. Przygotowuje rozprawę doktorską w przedmiocie prawnoautorskich oraz obligacyjnych aspektów Software as a Service (SaaS).
Ekspert grupy roboczej Bitcoin/Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu "Od Polski papierowej do cyfrowej".
W ramach pracy praktyka zajmował się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję obligacji korporacyjnych.
Uczestnik IX Summer School of ICT & IP Law w Reichenau w Austrii, a także Legal Clinics Winter School w Peczu na Węgrzech.
Współorganizator oraz koordynator licznych konferencji oraz seminariów naukowych.
Prelegent na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Autor publikacji naukowych z zakresu prawa mediów elektronicznych.
Publikacje: 
 1. Wybrane aspekty prawne wykorzystania sposobu wyrażenia banknotów jako środków płatniczych, w celach reklamowych w mediach elektronicznych [w:] Prawo Mediów Elektronicznych nr 1/2016 ISSN 2082-100X.
 2. Odpowiedzialność licencjodawcy za wady programu komputerowego w prawie autorskim i prawie zobowiązań [w:] Media elektroniczne – współczesne problemy prawne, ISBN 978-83-255-8531-0, Warszawa 2016.
 3. Treść cyfrowa w obrocie konsumenckim [w:] Media elektroniczne – współczesne problemy prawne, ISBN 978-83-255-8531-0, Warszawa 2016.
 4. Marco Civil da Internet a prawodawstwo Polskie regulujące zdarzenia i stosunki prawne wynikające z korzystania z sieci Internet - rozważania prawnoporównawcze (oczekuje na publikację).
 5. Brazylijskie Prawo Internetu (Marco Civil da Internet) - rozważania dogmatycznoprawne (oczekuje na publikację).
 6. Klauzula copyleft w licencji a program komputerowy [w:] Prawo Mediów Elektronicznych nr 2/2016 ISSN 2082-100X; (oczekuje na publikację).
 7. Sankcje o charakterze pieniężnym za naruszenie zasad ochrony danych osobowych według UODO i RODO [w:] Podręcznik e-Commerce Polska: Rewolucja w ochronie danych osobowych? pod red. Ł. Kiczmy, Warszawa 2016
 8. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w umowach B2C e-commerce - wybrane aspekty [w:] Zeszyty naukowe Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego. Wybrane Aspekty Prawa Nowych Technologii. Część 3 pod red. dr E. Galewskiej, Wrocław 2015, ISBN: 978-83-928515-8-5.
 9. Licytacja elektroniczna jako nowoczesny sposób sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym [w:] Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia samorządu komorniczego w apelacji szczecińskiej pod red. prof. nadzw. dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-60833-72-8.
 10. Legal Clinic – Definition, Idea, History [w:] Legal Clinics Summer School Network Winter School Manual pod red. dr Judit Zeller Pecs 2015.
 11. Licencje Creative Commons 3.0 w polskim porządku prawnym oraz ich byt w wirtualnym świecie – wybrane aspekty prywatnoprawne [w:] Prawo Mediów Elektronicznych nr 1/2015 ISSN 2082-100X.
 12. Prawo do zapomnienia – postulaty de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo Mediów Elektronicznych nr 1/2014 ISSN 2082-100X.
 13. Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych [w:] Zdalne odczyty. Kryptologia a biznes. Bezpieczeństwo stosowane pod red. M. Węgrzyna, J. Jabłońskiego i M. Nowakowskiego, ISBN 978-83-64702-05-1, Legionowo 2015.