Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Damian Klimas

Email:
damian [dot] klimas [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 
Konsultacje w styczniu oraz lutym 2018 r. odbywają się
w środy w godz. 9:00-10:00
oraz
czwartki w godz. 14:00-15:00
Sala 004D

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbędą się

10 grudnia 2017 roku w godz. 13:45-15:15
14 stycznia 2018 roku w godz. 13:45-15:15
Działalność naukowa: 
Doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Associate w kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy.
Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony programów komputerowych, ochrony danych osobowych, identyfikacji elektronicznej oraz płatności elektronicznych. Przygotowuje rozprawę doktorską w przedmiocie prawnoautorskich oraz obligacyjnych aspektów Software as a Service (SaaS).
Ekspert grupy roboczej Bitcoin/Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu "Od Polski papierowej do cyfrowej".
W ramach pracy praktyka zajmował się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję obligacji korporacyjnych.
Uczestnik IX Summer School of ICT & IP Law w Reichenau w Austrii, a także Legal Clinics Winter School w Peczu na Węgrzech.
Współorganizator oraz koordynator licznych konferencji oraz seminariów naukowych.
Prelegent na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Autor publikacji naukowych z zakresu prawa mediów elektronicznych.