mgr Ewelina Danel

Doktorant

Kontakt: 
Email:
ewelina [dot] danel [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017

Dla studentów zaocznych : 22 X 2016 r. - 18:30 -19:30
                                            27 XI 2016 r. - 18:30 -19:30
                                            4 XII 2016 r. - 18:30 - 19:30
                                            22 I 2017 r. - 14:45 - 15:45

 

Dla studentów dziennych:   wtorek - 17:30 - 18:30
                                            środa - 7:30 - 8:30