mgr Ewelina Woźna

Doktorant

Kontakt: 
Email:
ewelina [dot] wozna [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

prawo cywilne procesowe, prawo cywilne materialne.

Dorobek naukowy:

Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobowym spółkom handlowym w oparciu o art. 778 1 K.p.c., Konferencja Pozycja wierzyciela w prawie handlowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16.05.2013 r.

 

Granty/projekty badawcze:

--------------------------------------------

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

--------------------------------------------

Stypendia/staże naukowe:

--------------------------------------------

Nagrody:

--------------------------------------------

Działalność pozauczelniana:

--------------------------------------------

Publikacje: 

Cyberprzestępstwa w kodeksie karnym, K. Mitoraj, E. Woźna, M. Woźniak, IT w administracji, maj 2009.