mgr Piotr Wierzbicki

Doktorant

Kontakt: 
Email:
piotr [dot] wierzbicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Dodatkowe konsultacje USOS (przed zamknięciem protokołów):

29.01.2016, godz. 9:30 - 10:30.

 

Obecność na konsultacjach proszę zapowiadać drogą e-mailową.

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Wierzbicki