mgr Łukasz Orłowski

Doktorant

Kontakt: 
Email:
lukasz [dot] orlowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbędą się w pokoju 410 w budynku A w niżej wskazanych terminach:

1 IV 2017 8.30-9.30,

29 IV 2017 16.00-17.00,

7 V 2017 10.30-11.30,

10 VI 2017 14.15-15.15,

11 VI 2017 9.30-10.30,

dodatkowe konsultacje mogą się odbyć po uprzednim ustaleniu e-mail,

zachęcam również do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.