mgr Karol Kowalski

Doktorant

Publikacje: 

Problem sprawiedliwości i efektywności prawa,  Folia Iuridica Wratislaviensis ,

O instytucji sędziego śledczego w państwach zaborowych. Próba analizy porównawczej.Acta Universitatis Wratislaviensis,

Świadczenia pienięzne z tytułu urodzenia dziecka, Kwartalnik Romski 2013,

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI, JAKO PRAWO WYRÓWYWANIA SZANS, Romano Atmo nr 2/2014

 

 

 

 

 

 

O