mgr Marta Kosowicz

Doktorant

Kontakt: 

e-mail: marta [dot] kosowiczatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

Email:
marta [dot] kosowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2014/2015:
wtorek, godz. 17-18.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: myśl społeczno- polityczna Lepolda Caro