Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jan Zaliwski

Kontakt: 

pokój 519  budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

 

Email:
jan [dot] zaliwski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze  zimowym 2017/2018

21.10.2017    12.00 - 13.00

  4.11.2017      15.30 -16.30

10.12.2017     17.30 - 18.30

13.01.2018      11.00-12.00

27.01.2018       11.00-12.00

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

I Zainteresowania badawcze
1. Skarga powszechna,
2. Specustawy w prawie administracyjnym,
3. Akty administracyjne  wywołujące  skutki cywilnoprawne,
4. Prawo zamówień publicznych,
5. Samorząd gminny,
6. Gospodarka  nieruchomościami  komunalnymi ,
II Publikacje

J. Zaliwski, Prawo  petycji  a prawo  do skargi  powszechnej  w świetle  obowiązujących uregulowań prawnych.  Zeszyty Naukowe  Wyższej Szkoły  Zawodowej  im. Witelona w Legnicy. 19 (2) 2016  ISSN 1896-8333.

J. Zaliwski, Wpływ regulacji prawnej Karta nauczyciela na wydatki inwestycyjne  gmin - na przykładzie  gminy Mirsk. Przegląd Prawa i Administracji Nr 105/2016 ISSN 0137-1134.

III Otrzymane nagrody
Wyróżnienie  w  wydziałowym  konkursie na  Najlepszą Pracę Magisterską  pt. "Decyzja administracyjna  jako jedna   z form  nabycia  prawa własności nieruchomości”
IV Stypendia
2009-2010 Stypendium  Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen
V Działalność  pozauczelniana
Praca zawodowa   w samorządzie gminnym .