mgr Jan Zaliwski

Doktorant

Kontakt: 

pokój 519  budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

 

Email:
jan [dot] zaliwski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze  letnim 2016/2017

26.02.2017 -  12.15 - 13.15

25.03.2017  - 18.30 - 19.30

26.03.2017  - 15.00 - 16.00

 6.05.2017   -  16.15 - 17.15

13.05.2017  -  11.00 - 12.00 (ostatnie konsultacje)

 

 

 

Działalność naukowa: 

I Zainteresowania badawcze
1. Skarga powszechna,
2. Specustawy w prawie administracyjnym,
3. Akty administracyjne  wywołujące  skutki cywilnoprawne,
4. Prawo zamówień publicznych,
5. Samorząd gminny,
6. Gospodarka  nieruchomościami  komunalnymi ,
II Publikacje

J. Zaliwski, Prawo  petycji  a prawo  do skargi  powszechnej  w świetle  obowiązujących uregulowań prawnych.  Zeszyty Naukowe  Wyższej Szkoły  Zawodowej  im. Witelona w Legnicy. 19 (2) 2016  ISSN 1896-8333.

J. Zaliwski, Wpływ regulacji prawnej Karta nauczyciela na wydatki inwestycyjne  gmin - na przykładzie  gminy Mirsk. Przegląd Prawa i Administracji Nr 105/2016 ISSN 0137-1134.

III Otrzymane nagrody
Wyróżnienie  w  wydziałowym  konkursie na  Najlepszą Pracę Magisterską  pt. "Decyzja administracyjna  jako jedna   z form  nabycia  prawa własności nieruchomości”
IV Stypendia
2009-2010 Stypendium  Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen
V Działalność  pozauczelniana
Praca zawodowa   w samorządzie gminnym .