mgr Marcin Zatwarnicki

Doktorant

Kontakt: 
Email:
marcin [dot] zatwarnicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016 dla studentów studiów niestacjonarnych w dniach:

22.11. od godziny 10:00 do 12:00

12.12. od godziny 12:00 do 13:00

31.01. od godziny 12:00 do 14:00

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Prawo międzynarodowe i europejskie

Funkcjonowanie organizacji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Narodów Zjednocznych

Wpływ współczesnych kultur prawnych na kształtowanie porządku prawno-międzynarodowego

Prawa człowieka