mgr Małgorzata Samojedny

Doktorant

Kontakt: 
Email:
malgorzata [dot] samojedny [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych pokój 307 budynek A poniedziałek 16.30 - 17.30

Działalność naukowa: 
  1. Zainteresowania badawcze:  prawo szariatu, islam, prawa człowieka,
  2. Dorobek naukowy:  dwa opublikowane artykuły naukowe,  jedna opublikowana recenzja
  3. Granty/projekty badawcze:  -
  4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:  Redaktor Tematyczny w składzie redakcyjnym zeszytów Acta Erasmiana
  5. Stypendia/staże naukowe: stypendium naukowe
  6. Nagrody -
  7. Działalność pozauczelniana: -

 

Publikacje: 

1. Sunnickie szkoły prawa muzułmańskiego [w:] Acta Erasmiana  t.V Varia, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, data publikacji 2013, ISBN 978-83-933222-5-1

2. Klasyczny model państwa muzułmańskiego [w:] Acta Erasmiana t.VI Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, data publikacji 2014, ISBN 978-83-933222-7-5

3. "Dlaczego nie jestem muzułmaninem" czyli islam widziany oczmi apostaty - recenzja ksiązki Ibn Warraqa [w:] Studia Erasmiana Wratislaviensia Prawo życia i śmierci  The law of life and death, Wydawnictwo Beta-Druk; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, data publikacji 2014, ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-933222-8-2