Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Samojedny

Pracownik dydaktyczny, kontraktowy

Kontakt: 

pokój 307, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
malgorzata.samojedny [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

pokój 307 budynek A

piatek 16.00-18.00

 

Room 307a

Friday 16.00-18.00

 

Działalność naukowa: 
  1. Zainteresowania badawcze:  prawo szariatu, islam, prawa człowieka,
  2. Dorobek naukowy:  dwa opublikowane artykuły naukowe,  jedna opublikowana recenzja
  3. Granty/projekty badawcze:  -
  4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:  Redaktor Tematyczny w składzie redakcyjnym zeszytów Acta Erasmiana
  5. Stypendia/staże naukowe: stypendium naukowe
  6. Nagrody -
  7. Działalność pozauczelniana: -