Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marcin Zięba

Pracownik dydaktyczny, kontraktowy

Email:
marcin.zieba [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017 / 2018 odbywać się będą w gabinecie 108 A, w następujących terminach i godzinach:

 

15 IV 2018 r.       9:45 do 10:45

28 IV 2018 r.      11:30 do 12:30

29 IV 2018 r.      14:00 do 15:00

3 VI 2018 r.        10:15 do 11:15

10 VI 2018 r.       9:45 do 11:45 

Dodatkowy termin konsultacji: 9 V 2018 r. 17:30 do 18:30

Działalność naukowa: 

 

Dorobek naukowy:

 

1. Ustawowy zarząd nieruchomością wspólną w dużych wspólnotach mieszkaniowych. Ocena istniejących rozwiązań na tle przyjętej przez polskiego ustawodawcę koncepcji ochrony właścicieli mniejszościowych. Sugestie de lege ferenda., Rejent 2011 r., nr 4, s. 95-117.

 

2. Licytacyjna sprzedaż lokalu w trybie art. 16 ustawy o własności lokali - de lege lata i de lege ferenda, Monitor Prawniczy 2011 r., nr 9, s. 461-472.

 

3. Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w prawidłowej subsumpcji czynu pod normę prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znaków towarowych (art. 305 p.w.p.), [w:] Acta Erasmiana, Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2011 r., s. 303-321.

 

4. Możlliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców, w świeltle nowelizacji KC oraz KSH - cz. I, Monitor Prawniczy 2012 r., nr 23, s. 1251-1260 (wraz z: J. Wróbel).

 

5. Możlliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców, w świeltle nowelizacji KC oraz KSH - cz. II, Monitor Prawniczy 2012 r., nr 24, s. 1299-1310 (wraz z: J. Wróbel).

 

6. Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych, wyd. C. H. BECK (seria: Monografie Prawnicze), Warszawa 2016 r.

 

7. Obrona przed zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu w postępowaniu o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego – cz. I, Monitor Prawniczy 2016 r., nr 18, s. 1003-1008.

 

8. Obrona przed zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu w postępowaniu o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego – cz. II, Monitor Prawniczy 2016 r., nr 19, s. 1055-1063.

 

 

Działalność pozauczelniana:

adwokat