mgr Łukasz Oleśniewicz

Doktorant

Email:
lukasz [dot] olesniewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl